NWO – Petr Fiala – dosazený agent s úkolem — ZDEMOLOVAT ČR! Sepsáno 18.7.2019. Připravován již od převratu 89 s […]