Otevřený dopis JUDr. Rajchla

Zde je text mého otevřeného dopisu Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Igoru Střížovi v reakci na jeho oznámení, že některé projevy veřejné podpory či schvalování útoku…

Právní stát

1) Nařízení vlády (nebo ministerstev, vyhlášky magistrátů atd.) jsou tzv. „podzákonné“ normy, které nemohou být vymáhány, jestliže jsou v rozporu se „zákonnými“ normami s vyšší…