Návrh na zeštíhlení státní správy

Tento příspěvek už byl přečten 98 krát!

Předkládám zde vlastní návrh na zeštíhlení státní správy, sloučení 19ti ministerstev do 11ti, zrušení mnoha zbytečných státních institucí, de facto přidání jejich agend k jiným státním institucím. Dojde tím k debyrokracii, k depolitizaci a hlavně k zániku vytváření „trafik“ pro kamarátšoft. Parlament i vládu zcela apolitizovat! Vláda a poslanci JSOU zaměstnanci lidu dle Ústavy ČR.

Parlament = jednokomorový, počet členů 100 – nepolitický, 1 předseda + 2 místopředsedové, bez výborů, tj. všichni rozhodují o všem, většina vítězí, tj. 51 a více poslanců
Vláda = počet členů 12 – nepolitická, odborná, tj. že ministrem se může stát pouze člověk s danou kvalifikací v daném oboru

Parlament i vláda placená max. trojnásobkem průměrné mzdy a bez dalších výhod a náhrad
Prezident placený max. pětinásobkem průměrné mzdy a bez dalších výhod a náhrad

Počet krajů = 1 + 7, tj. Praha, Středočeský kraj, Severočeský kraj, Západočeský kraj, Jihočeský kraj, Východočeský kraj, Severomoravský kraj a Jihomoravský kraj
Počet okresů = 77 (z doby před r. 2002)

Vláda republiky:

Prezident republiky s pravomocí vydávat tzv. dekrety = PR

Předseda vlády = PV
 a 11 ministerstev:
1.Ministerstvo financí, 1. místopředseda vlády = MF
2.Ministerstvo vnitra, 2. místopředseda vlády = MV
3.Ministerstvo spravedlnosti = MS
4.Ministerstvo obrany = MO
5.Ministerstvo průmyslu, dopravy a obchodu = MPDO
6.Ministerstvo zemědělství, životního prostředí a místního rozvoje = MZŽPMRMR
7.Ministerstvo zahraničích věcí = MZV
8.Ministerstvo zdravotnictví = MZ
9.Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV
10.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT
11.Ministerstvo kultury – MK

Seznam státních institucí + kompetence:

Státní zpravodajská služba = PV+PR+MV+MO (obsahuje Rozvědku, Kontrarozvědku a Vojenskou zpravodajskou službu)
Energetický regulační úřad = PV+MPDO

Policie a četnictvo = MV
Hasičský záchranný sbor = MV
Statistický úřad = MV
Katastrální úřad = MV
Matriční úřad = MV
Státní telekomunikační úřad = MV

Soudy (okresní, krajské, národní – ústavní) = MS
Prokuratura (okresní, krajská a nejvyšší) = MS
Vězeňská stráž = MS
Státní věznice = MS
Státní notářství = MS
Státní advokátní komora = MS

Vojenský obranný sbor (armáda) = MO
Generální štáb (Vojenského obranného sboru a Národní gardy) = MO
Vojenská zpravodajská služba = MO
Národní garda (aktivní zálohy a branci) = MO
Vojenská a posádková správa (okresní, krajská a národní) = MO

Lékařská komora a inspekce = MZ
Státní zdravotní záchranná služba = MZ
Státní zdravotní letecká záchranná služba = MZ
Státní nemocnice = MZ

Celní úřad a celní stráž = MF
Státní národní banka = MF
Středisko cenných papírů = MF
Státní tiskárna cenin = MF
Finanční a daňový úřad = MF

Státní obchodní inspekce = MPDO
Ředitelství silničních, železničních a vodních cest = MPDO
Státní úřad průmyslového a duševního vlastnictví = MPDO
Správa státních hmotných rezerv = MPDO
Státní báňský úřad = MPDO

Státní správa sociálního zabezpečení = MPSV
Státní úřad inspekce práce = MPSV
Státní důchodová správa = MPSV
Státní pracovní úřad = MPSV

Státní zemědělská, veterinární a potravinářská inspekce = MZŽPMR
Státní hydrometeorologický ústav = MZŽPMR
Státní úřad zeměměřický a katastrální = MZŽPMR
Státní pozemkový úřad = MZŽPMR

Akademie věd = MŠMT
Státní školní inspekce = MŠMT
Státní školství = MŠMT
Národní archiv = MŠMT+MK
Národní památkový ústav = MŠMT+MK
Národní knihovna = MŠMT+MK

Státní divadla = MK
Státní muzea = MK
Státní hrady a zámky = MK
Státní, národní a kulturní památky = MK

Kancelář Parlamentu republiky
Kancelář Prezidenta republiky
Kancelář Vlády republiky

error: Obsah je chráněný!