Jestliže GP se skládá ze dvou frakcí a jestliže Pjakin zmiňuje, že tyto dvě frakce, jako že se nedohodnou, napadá […]