Jak známo, tak ta obilná dohoda nebo-li takzvaná Černomořská obilná iniciativa byla uzavřena už 22. července loňského roku. A my […]