Politické obilí

Tento příspěvek už byl přečten 192 krát!

Jak známo, tak ta obilná dohoda nebo-li takzvaná Černomořská obilná iniciativa byla uzavřena už 22. července loňského roku. A my všichni víme, že Rusko stále nemůže vyvážet své obilí podle úmluv z ní. A nyní se ukazuje, že státy sousedící s Ukrajinou odmítají nakupovat i ukrajinské obilí. Co se to děje?

Nu, zde je třeba si uvědomit, že se tu střetly dvě takové iniciativy. To není jen o odmítání ho nakupovat, ta situace tam vypadá následovně. Slovensko zakázalo nákup a zpracování obilí z Ukrajiny, které už je v republice. Mimochodem to Slovensko, které neustále dodává letadla a další vojenskou techniku. Kde jí tolik bere? Ale to až později. Maďarsko zakázalo dovoz ukrajinského obilí na své území. Polsko zakázalo nejenom dovoz, ale dokonce i tranzit obilí přes Polsko. O stejné věci uvažuje Bulharsko, že zakáže nejen dovoz, ale i tranzit přes Bulharsko toho ukrajinského obilí.

Co se to děje? Vždyť si to vezměte, nás zablokovali. Na základě té dohody nám neumožňují vyvážet naše obilí a teď se fakticky zřizuje blokáda i pro Ukrajinu. Vždyť zákaz toho tranzitu… „Nu, když nechcete nakupovat sami, tak umožněte tranzit, vždyť se vám za to platí nebo to prodávejte třetím státům.“ Proč to nechtějí? A tady je otázkou, co je to ve skutečnosti za obilí. Když tam ještě byl Janukovič, tak se dopustil neodpustitelné věci, provedl audit státních obilných rezerv a zjistila se velice zajímavá věc. To obilí ze státních rezerv tam přece není nastálo, je nutné ho neustále měnit. Ty objemy jsou vymezené, a to obilí se musí neustále obměňovat. Je to dost pracné a také finančně náročné. A vždy je snadnější tyto práce provést papírově a ve skutečnosti tam to obilí ponechat staré. Potom je možné ty peníze rozporcovat. A navíc kupec vždy raději koupí čerstvé obilí, i kdyby to staré bylo dobré kvality. Lepší je to čerstvé, přímo z polí.

A tak na Ukrajině ještě před Janukovičem vykvetl takový byznys. To obilí se v těch obilných sýpkách neobnovovalo, obnovovalo se jen papírově, ale ne ve skutečnosti. Zatímco čerstvé obilí šlo rovnou pryč, do prodeje. Ve výsledku už v době Janukoviče bylo zjištěno, že to obilí uskladněné v sýpkách státních rezerv, je absolutně nepoužitelné, protože je znečištěné ptačími výkaly, výkaly krys a myší, někde se už přeleželo, začalo hnít, objevili se tam červi a mnoho dalšího. A bylo jasné, že tohle obilí je absolutně neprodejné! Že je totálně neprodejné! A nyní právě tohle obilí… Ukrajina už nemá obilí, vše, co se dalo, už dávno vyvezli. A teď vyvážejí to, co ještě vyškrábou… To je velmi výhodné, protože ty sýpky stejně musí vyčistit.

A tak to začali vyvážet na Slovensko, do Polska a tak dále. A proč oni to kupovali? Protože na ně tlačí USA, aby se tak Ukrajina financovala. To je také korupční schéma krmící určité „elity“ v USA. Ale když to obilí začalo být dodáváno a začalo být jasné, že je absolutně nepoužitelné, tak už je nemohl žádný tlak ze strany amerického páníčka donutit vzít tyto ztráty na sebe, a to tím spíše, že se už příliš mnoho lidí dozvědělo o jeho kvalitě. Teď už nezbývá, než to zpracovat na pelety a topit s ním, jen to se s ním dá. Navíc do toho zařadili i to obilí s vyšším obsahem pesticidů, které nemohli prodat.

A ty státy blokují jeho zpracování, aby se nikam nedostalo a nezkazilo to obilí, které tam v těch státech už mají. A proto ten dovoz zastavují kvůli tomu, aby se k nim to obilí nedostávalo: „Musíme to ustát a přetlačit. Změní se okolnosti, a to obilí se sem nebude dostávat.“

Ale v Polsku je to ještě horší. To se natolik zapojilo do té protiruské politiky, natolik se pokouší stát distribučním uzlem veškeré finanční „pomoci“ Ukrajině, tu pomoc mám na mysli v uvozovkách, jen aby ta válka pokračovala… Polsko už je natolik zapojené do té války na Ukrajině, že pro něj začíná být za těchto podmínek pomoc Ukrajině katastrofální. A proto, aby na základě falešných smluv to obilí nezůstávalo v Polsku, zakázali i ten tranzit. Protože ho na základě tranzitních dokladů dovezou, a potom se ukáže, že bylo vyloženo v Polsku. A to není nic, s čím by Polsko mohlo souhlasit. Ale ten problém je jinde, Polsko je absolutně podřízeno Američanům. Polsko je stejný Failed State jako Ukrajina.

Uvedu takový příklad z dějin. Je tu Německo, které se jako jednotný stát formovalo velmi dlouho. Byla První říše, Druhá říše, Třetí říše a nyní je to o Čtvrté říši. A co Francie? První republika, Druhá republika, Třetí republika, Čtvrtá republika, teď už Pátá republika a vypadá to na Šestou republiku. Už se mluví o tom, že ta politická krize povede k tomu, že se ta pátá zhroutí a bude nutné formovat šestou. Podívejme se na polské dějiny. První dělení Polska, druhé dělení Polska, třetí dělení, čtvrté, páté a nyní to vypadá na šesté dělení. To jsou reálné polské dějiny. Polsko se jako stát nedokázalo zformovat do 17. století. Jakmile prohrálo ve střetu s Ruskem v období smuty a v roce 1612 je vykopli z Kremlu, tak od té doby Polsko jako státní subjekt už neexistovalo. A to bez ohledu na to, že se setrvačné procesy předchozí existence státu táhly ještě více než sto let. Protože VŠECHNY SOCIÁLNÍ PROCESY JSOU SETRVAČNÉ a centrem koncentrace řízení, kterým je v podstatě stát, se Polsko stát nedokázalo. Ten rok 1612 to ukázal, potom už jen ten systém dožíval a zanikal. Takže Polsko, které chtělo postavit Fort Trump, a teď staví jinou základnu pro USA pod jiným názvem, protože není důležité s kým, ale aby to bylo proti Rusku… Vždyť hlavní idea Polska není tvořivá, ale spočívá výslovně v boji proti Rusku. Ostatně stejně jako v případě Ukrajiny. Jako stát je Polsko historicky zcela neperspektivní, to je danost a rozhoduje se jen o míře krvavosti, zda bude vyšší nebo nižší. S ohledem na Polsko je ta věc již rozhodnuta. To už nic nezmění. Ale to je teď vedlejší. NENÍ ŽÁDNÝ POLSKÝ STÁT, POLSKO JE PODŘÍZENO USA A JEHO HLAVNÍM CÍLEM JE BOJ PROTI RUSKU. Takže vystoupit proti USA a způsobit jim škodu, určitým klanově-korporativním skupinám USA účastnícím se těch obilných obchodů čistě ze zištných důvodů, které z nich mají určitý finanční příjem, finanční prospěch, je pro Polsko sebevražedné!

Ale my přece víme… Mimochodem, oč se opírá Maďarsko, které neustále vystupuje proti společné linii Evropské unie? A co teprve Bulharsko, které nemá vůbec žádnou suverenitu, které nikdy nemělo žádnou suverenitu. Jen si vzpomeňte, jak zařízli Jižní proud. Jednoduše se vzdali toho, co by jim přineslo prospěch a poskytlo alespoň určitý zlomek suverenity. Jednoduše ho odřekli, jen aby se zavděčili Američanům. Žádný bulharský stát neexistuje. Je tam na daném území určitá státnost řízená na základě bulharského národa. Ale stát tam neexistuje. Slovensko. Nu, cožpak to může být stát? Je to jednoduše území sloužící určitým politickým procesům. A najednou si takové subjekty dovolily hodit rukavici samotným Američanům, kteří přímo řídí Ukrajinu, kteří se přímo účastní korupčních schémat. Jen si vzpomeňte na Huntera Bidena, oni se plně účastní všech těchto schémat. Ukrajincům, těm podpindosníkům se také dostane pár drobtů z pánova stolu, ale hlavní část těch peněz se dostává těm americkým „elitám“. A najednou Polsko i další státy házejí rukavici, pročpak?

PROTOŽE V USA JSOU DVĚ SKUPINY „ELIT“. JE TAM AMERICKÁ STÁTNÍ „ELITA“ A JE TAM AMERICKÁ GLOBÁLNÍ „ELITA“. A my si pamatujeme na příkladu kroků Angely Merkelové, že když se dohodla s jedněmi, dokázala z toho něco vytěžit i pro Německo, a když podlehla tlaku těch druhých, naopak německou suverenitu obětovala. Takže je vždy otázkou, z jakého telefonu vám zavolali, z jaké mocenské kanceláře v USA. A ten střet ve vedení Spojených států je už natolik očividný, že už se o něm mluví na všech platformách.

Takže dříve, než se pustili do té věci, museli dostat záruku podpory výslovně z USA. Jinak by se další den proti nim odněkud vynořila spousta kompromitujícího materiálu a skončili by ve vězení. Za to, že tím narušili zájmy USA v té válce proti Rusku. A teď najednou vystoupilo dokonce i Bulharsko, které už vůbec není státem.

A co se tedy stalo?

Když jste pokládal tu úvodní otázku, tak jste řekl, že došlo k podivným událostem v Súdánu. Tedy tam, kde má být zřízena naše (ruská) materiálně-technická základna. O které si už někdo pospíšil prohlásit, že tam nikdy nebude… Že se to v roce 2020 podepsalo a v prosinci roku 2022 se rozhodlo, že prý se to realizovat nebude. Tam je to všechno ještě, jak se říká, dost nejednoznačné. A najednou v Súdánu došlo k těmto událostem. A oč tam jde? Tak především Súdán jako stát také neexistuje. Je to státní svazek. Je tam státnost nacházející se pod vnějším řízením. A státní armáda tam bojuje se státními silami rychlého nasazení. To vyvolává údiv, co se to tam děje? Je to velice jednoduché. Státní armáda je svazek jedněch plemen, a ty síly rychlého nasazení zase jiných. Někdy je jejich soužití klidné a teď došlo k vyostření. Zdálo by se, že jen tak z ničeho nic. Ale ve výsledku došlo k určitým událostem, které se přímo dotýkají toho rozhodnutí o ukrajinském obilí v Polsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku.

Takže k čemu došlo?

Došlo k takové věci. Súdán byl transportním uzlem dodávek zbraní a munice z afrických států na Ukrajinu. A když se povstalci zmocnili toho letiště, zlikvidovali několik letadel. Napřed to byla dvě letadla, potom čtyři, přepravní a civilní dopravy. Možná byla všechna čtyři přepravní, to je otázkou. Teď utichne ta senzace, a ono se to osvětlí. Ale to hlavní: není to tak dlouho, kdy došlo k jedné události. Objevila se informace o tom, že Egypt, který koupil ruská letadla MiG-29, je bude dodávat na Ukrajinu. Egypt to kategoricky popíral: „To určitě ne…“ Okolo Egyptu jsme pozorovali stejnou situaci jako okolo mnohých dalších států. A vždy ta letadla dodávalo Slovensko. To dodalo tolik letadel, kolik samo nikdy nemělo. Jednoduše jich nikdy tolik nemělo. Ale někde přece ta letadla vzít museli. A když se povstalci zmocnili letiště, tak se ukázalo, že na tom letišti je minimálně 10 letadel MiG-29 i s posádkami, s egyptskými techniky a piloty. Co tam dělali? Jak se tam ocitli? A já opakuji, že Súdán byl přepravním uzlem. Tam je převzali další piloti, ať už Ukrajinci či cizinci, kteří umí létat na sovětských a ruských letadlech, to není důležité a přepravili je do Rumunska a Polska. A potom Ukrajina dostala další letadla od Slovenska. A teď tenhle kšeft vyplul na světlo, profláknul se.

A to hlavní: ten přepravní uzel přestal být funkční. A to v jaké době? Kdy je nejvíce potřebná dodávka zbraní a munice pro přípravu útoku. A co se to děje? Jednoduchá věc. Zhroutí-li se Rusko, zhroutí se i civilizace na planetě Zemi. Drží se to jen na Rusku. Na likvidaci Ruska pracuje americká státní „elita“ a podpindosníci uvnitř ruského státu. Takže aby se sami globalisté (GP) zachránili na planetě Zemi, je pro ně absolutně nezbytné zachovat Rusko. Musí tedy americké státní „elitě“ a Ukrajině vytvářet takové problémy, aby nemohly zajistit podmínky, za kterých by v Rusku mohl proběhnout státní převrat, aby se zhroutilo. Teď už jde o samu existenci civilizace. I kdybychom my (RF) nestihli zmáčknout ten knoflík, tak tu civilizaci zlikviduje americká státní „elita“. To si globalisté (GP) uvědomují, takže nemají na výběr a musí trochu Rusku pomáhat.

A tady máte to vyostření situace v Súdánu a prakticky likvidace, nebo pozastavení práce zbrojního přepravního uzlu, přes který jsou dodávány zbraně a munice z afrického kontinentu na Ukrajinu. A proto ten vážný politický chaos, který musí americká státní „elita“ řešit. Oni ten problém vyřeší, ale upoutá to zdroje, padnou na to různé prostředky, lidé, a hlavně při řešení tohoto problému přijdou o čas. Musí to řešit s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, a dokonce i s Bulharskem. A budou to muset řešit uvnitř USA, protože v Polsku jim řeknou: „Ale my to provedli po dohodě s vašimi.“ Takže si to budou muset vyřešit mezi sebou, a to vyvolá jen další destabilizaci v samotných USA. A ty už i tak melou z posledního.

USA jsou daleko méně stabilní, než byl SSSR. Ten museli rozložit vynuceně. Zatímco USA drží vynuceně pohromadě, takže už se tam pozvedávají hlasy, že se Texas musí osamostatnit. Kalifornie se musí osamostatnit. Všichni už mluví o své suverenitě. Všichni vykřikují, že jsou samostatnými státy.

Takže ta situace není tak jednoduchá. K žádným událostem nedochází jen tak pro nic za nic.

A to že má NAJEDNOU Polsko starost, aby si na území nepouštělo ten vyškrábaný sajrajt z ukrajinských sýpek, to se fakticky stará o svou stabilitu. Ale to není v zájmu americké státní „elity“, která potřebuje naopak zajistit stabilitu Ukrajiny jako své útočné jednotky. A Polsko už nemá na výběr, to už je plně zataženo do této války.

Takže takto to probíhá, nic se neděje náhodně. Všechny události jsou vzájemně provázány. A přitom by se zdálo, že to nemá nic společného, to vyostření v Súdánu a rozhodnutí o obilí přijaté v Polsku.

[17.4.2023, V. V. Pjakin]

error: Obsah je chráněný!