Host a hospoda

Host nemá žádnou zákonnou povinnost seznamovat hostinského se svým zdravotním stavem. Host nemá žádnou zákonnou povinnost předkládat osobám z hygieny jakýkoliv doklad o svém zdravotním…