Ještě nás nezlomili…

Tento příspěvek už byl přečten 169 krát!

Zlomili vás a necháte se vakcinovat? Tak počkejte na Valnevu – ostatní vakcíny jsou výrazně nebezpečnější.

Poté, co se porušování Rezoluce 2361(2001) Rady Evropy o lidských právech, která zakazuje nedobrovolnou nebo vydíráním vnucenou vakcinaci proti COVID, rozběhlo do šílených otáček a vyvrcholilo návrhem Hamáčka+expertů zakázat chodit do práce neočkovaným, se leckdo zlomil a nechá si to píchnout. Nikdo jim to nemůže být za zlé, tlak je existenčně likvidační. Ale potom počkejte na tradiční inaktivovanou vakcínu Valneva VLA2001- protože je výrazně méně nebezpečná pro vše zdraví a život, než všechny adenovirové a mRNA vakcíny.

Když se na veřejnost dostaly informace o životu nebezpečných krevních sraženinách, které způsobuje vakcína AstraZeneca zejména u mladých lidí, nesmírně mne zaujal jeden komentář – že dotyčného to nepřekvapuje, protože „chápe jak adenovirové vakcíny fungují a proč proto ty sraženiny způsobují.“ Tak tomu chci rozumět také!

Dostudoval jsem si proto inženýrským stylem biochemii všech existujících vakcín na COVID, a z vědeckých prací pochopil jakými mechanismy fungují a jaká rizika a nežádoucí účinky ze svého principu mají. Žádné konspirační bláboly a dojmologickou hysterii – naopak nejověřenější základy biochemie, mikrobiologie, imunologie a vakcinologie podložené VŠ učebnicemi a desítkami vědeckých prací a vědeckých studií.

A když už jsem byl v tom, zároveň jsem si vakcíny porovnával z hlediska nebezpečnosti – právě s cílem zjistit, jaká vakcína je nejmenší zlo, kdyby Čechy na vakcinaci hnali pod policejními obušky a namířenými hlavněmi a nebylo možné žádným způsobem to zfalšovat nebo uniknout.

Výsledkem byla extrémně obsáhlá práce, která ještě pořád prochází peer-review právě od biochemiků, mikrobiologů a farmaceutů a mé narychlo vybudované znalosti procházejí korekcemi. Ale to je jedno. Důležité jsou dvě informace, na které jsem při tom rešeršování přišel.

Vakcíny proti COVID spadají reálně do čtyř skupin s různými mechanismy a riziky.

  • Adenovirové vakcíny – zde je vysoké riziko tzv. „alternativního sestřihu mRNA“, protože se mikrobiologicky jedná o kočkopsa. Snaží se totiž skrze adenovirus – což je DNA virus procházející enzymovým střihem v jádře buňky -, vytvořit imunitní reakci na spike-protein SARS-CoV-2. To je ovšem RNA virus, který nikdy s enzymovým střihem nepočítal. Výsledkem je, že mRNA pro spike protein je ve zcela náhodném množství případů poškozena střihem a podle ní je pak syntetizován nikoli funkční S-protein, nýbrž degenerovaný Spike-pIX fusionprotein který nemá funkční membránovou kotvu, proto uniká do krevního řečiště a tam vyvolává tromboembolické reakce. Adenovirová vakcína je mimochodem nejen Astra a Johnson/Janssen, ale i Sputnik.
  • Messenger RNA vakcíny – zde není zvládnutá reakce imunitního systému na mRNA. Teoreticky mRNA vakcíny vymyslel Robert Malone – jenže když zkoušel mRNA na myších, trpěly na vážné záněty a bouřlivé autoimunitní reakce na mRNA. Pak se výzkum dlouhá léta převaloval na místě, až oficiální vynálezkyně mRNA vakcín, Dr. Karikó, přišla na způsob, jak mRNA před imunitním systémem „schovat“ pomocí nukleosidových analogů. Jenže se ukazuje, že ani tohle řešení není 100%, takže víceméně náhodně (resp. v závislosti na stavu jejich imunitního systému) v lidech v reakci na mRNA vakcíny dochází k více či méně bouřlivým imunitním reakcím a zánětům nevyjímaje nebezpečné záněty srdce a osrdečnice. Pravděpodobnost sice není extrémně vysoká, jenže zda to postihne zrovna vás nebo ne záleží jen na stavu vašeho imunitního systému a náhodě – upřímně vám přeji hodně štěstí.
  • Rekombinantní proteinové a peptidové – polovina z nich není v Evropě uznávána, protože mají na vkus epidemiologů příliš nízkou účinnost (zejména EpiVacCorona), a druhá polovina není dost bezpečná kvůli rizikovému adjuvansu (Novavax Covovax používá sloučeninu na bázi toxického saponinu, a Sanofi-GSK používá nebezpečný adjuvans AS03 proslulý narkolepsií z vakcíny Pandemrix.) Navíc se stejně v ČR nedají sehnat.
  • Tradiční vakcíny s inaktivovaným virem. Takové, jakých jsme všichni dostali od dětství desítky dávek v čele s „tradiční komunistickou Trojkombinací“. Žádné nejžhavější a neprobádané novinky s náhodnými autoimunitními problémy, žádní kočkopsi s náhodným vznikem poškozených S-proteinů, nýbrž prověřená a perfektně zvládnutá klasika, na které téměř není co zkazit (pokud není použit nebezpečný adjuvans jako AS03 od GSK-Sanofi.)

Inaktivované vakcíny jsou ovšem předmětem téměř totální nenávisti Big Pharma i progresivních „expertů“ právě proto, že je to nudná stará technologie a nikoli vzrušující špička ve vývoji. Česká vakcinologická společnost je odsuzuje s tím, že mRNA vakcíny jsou jediná budoucnost, protože „na mutace mohou lépe reagovat ty genetické vakcíny, kde lze pouze lehce upravit RNA, a to rychleji a účinněji.“ Progresivní akademici jako prof. Grubhoffer z Akademie věd ČR shrnují postoj Big Pharma a covidistického mainstreamu proti tradičním inaktivovaným vakcínám takto:

„Je to nesmírně zastaralý přístup východního typu a nepochopení situace, která vládne v oblasti farmaceutické výroby a byznysu.“

Tak určitě, „zastaralý východní“ – to je propagandistický polibek smrti. Sice to nevymysleli na žádném východě, nýbrž první zcela inaktivovanou vakcínu vyrobili v roce 1886 Američané Salmon a Smith pro imunizaci prasat, první bakteriální inaktivovanou vakcínu pro lidi vyrobili proti tyfu v roce 1896 Britové nebo Francouzi, a výrobu první úplně inaktivované vakcíny proti virům umožnili v roce 1948 Američané Enders, Weller a Robbins, kteří za to v roce 1954 dostali Nobelovu cenu. Ale konkurenci je potřeba poplivat, chápeme. (Ostatně, plivání na konkurenci je prokázaný M.O. Big Pharma v oblasti COVID.)

Jenže existuje jedna vlaštovka: francouzská firma Valneva vyvíjí společně s americkou firmou Dynavax (neplést s konkurenční Novavax!)…
Jedinou tradiční inaktivovanou vakcínu v celé Evropě a Západním světě – Valneva VLA2001. „Zastaralou“ a proto bezpečnější než adenovirové a mRNA hi-tech.

Zatímco všichni výrobci adenovirových a mRNA vakcín se vrhli na trh s hlavním cílem maximálně efektivní a rychle upravitelné vakcíny bez ohledu na následky a vedlejší negativní účinky, Valneva si udělala průzkum trhu, došla k názoru že nemá cenu nosit dříví do lesa, a vybrala si jinou niku – vyvinout naopak maximálně bezpečnou COVID vakcínu:

Společnost má zkušenosti s výrobou vakcín proti jiným nemocem a doufala, že jejich produkt proti COVID-19 by měl dobrý bezpečnostní profil, možná až tak dobrý že by mohla být nabízena dětem nebo imunokompromitovaným pacientům.

Tradiční inaktivované vakcíny jsou z principu bezpečnější, než adenovirové míchající DNA a RNA viry i než imunologicky ne-zcela-zvládnuté mRNA. Není proto překvapení, že Valneva měla ve 3. fázi klinických zkoušek „mnohem méně nežádoucích vedlejších účinků“ než Astrazeneca. Z oficiální zprávy klinických zkoušek:

VLA2001 byla dobře tolerována, vykázala statisticky významně lepší profil tolerance v porovnání s konkurenční vakcínou. Účastníci nad 30 let věku hlásili výrazně méně nežádoucích účinků jak do místa vpichu (73,2% VLA2001 vs. 91,1% AZD1222), tak do systémových reakcí (70,2% VLAE2001 vs. 91,1% AZD1222). Nebyly hlášeny žádné závažné negativní účinky.

Samozřejmě Fáze 3 klinických zkoušek je příliš krátká a zahrnuje příliš málo účastníků na to, aby se projevily závažné nežádoucí účinky – ty se zpravidla projevují s pravděpodobností řádově jedna ku desetitisícům, v případě COVID vakcín má většina závažných potíží pravděpodobnost okolo 1:20000.

Jenže VLA2001 není žádná žhavá novinka jako ostatní COVID vakcíny – jedná se o technologicky malou úpravu existující vakcíny Valnevy Ixario proti japonské encefalitidě, která je podávána již přes 10 let a všechny její účinky jsou tedy již dobře prozkoumány. I adjuvans používaný ve VLA2001 je používán přes 10 let a dlouhodobě prozkoumán – a to jak v Ixario, tak v USA v jiné vakcíně proti žloutence. A Ixario prošla i post-klinickými zkouškami v délce 36 měsíců po původních klinických zkouškách.

Mimo to VLA2001 paradoxně nabídla i lepší ochranu proti mutacím, než Astrazeneca a mRNA vakcíny, pokud to někoho zajímá – protože zatímco ty trénují imunitní systém pouze proti spike-proteinu SARS-CoV-2, Valneva trénuje imunitní systém proti celému viru, čímž paradoxně dochází k dlouhodobější ochraně proti závažnému průběhu choroby. „Zastaralá“ technologie poráží nebezpečné žhavé novinky na celé čáře, konzervativci plesají a říkají – „vidíte? My jsme vám to říkali.“

Valneva VLA2001 nyní finišuje 3. fázi klinických zkoušek, na počátku roku 2022 bude k dispozici, a Valneva nyní zahajuje bilaterální jednání s jednotlivými vládami o dodávkách poté, co jednání s EU o celoevropském nákupu Valnevy ztroskotala.

Britská vláda odřekla dodávky nikoli kvůli jakémukoli problému s bezpečností, nýbrž kvůli tomu, že Valneva nestihla dokončit zkoušky a zahájit výrobu do konce roku 2021, čímž porušila smlouvu o dodávkách:

Britská vláda v pondělí uvedla, že francouzská společnost nesplnila své závazky ohledně smlouvy o dodávkách
(The British government had alleged it was in breach of its obligations under the supply agreement)

Zlí jazykové ovšem tvrdí, že se jedná o lobbistický tlak a obchodní válku mezi Valnevou a Astrazeneca, napojenou na britské univerzity a vládu. To je ale irelevantní.

Pointa je jednoduchá:

Pokud dokážete odolávat tlaku a nejste riziková skupina ohrožená COVID, potom na vás principiálně apeluji, abyste zvážili vzdor proti trestným činům vydírání, porušování lidských práv, pošlapávání rezolucí o lidských právech, propagaci hnutí směřujících k omezování práv a svobod, prosazování trestného činu apartheidu, a v neposlední řadě totálního pošlapávání Ústavy.

To vše má jediný cíl – nezákonně vnutit lidem „dobrovolnou“ vakcínu proti COVID a tím porušit a pošlapat Ústavu ČR a LZPS s jejich Článkem 2 – zákazem intervencí neposvěcených zákonem a Článkem 4 – Principem proporcionality. Tohle těm zločincům nesmí procházet, nesmí touto taktikou vyhrát. Jenže každý člověk, kterého svým vydíráním a trestnými činy zlomí k nedobrovolné vakcinaci, je pro ně vítězství a povzbuzení, že mají dále a ještě usilovněji demontovat právní stát, plivat na Ústavu a vládnout jako pučističtí tyrani a diktátoři.

Ale pokud si nemůžete dovolit – ekonomicky, existenčně, sociálně, natož zdravotně – dále vzdorovat tomu obrovskému nelegálnímu tlaku vydírání, existenčního ohrožení, omezování osobní svobody, hrozeb a šikan, potom vám doporučuji: myslete na své zdraví a když už se jdete vakcinovat proti COVID, informujte se a vyberte si takovou vakcínu, která má nejmenší pravděpodobnost že vám ublíží.

Podle všech mých rešerší vědeckých prací je technologicky a inženýrsky naprosto jednoznačně nejméně nebezpečnou vakcínou proti COVID právě Valneva VLA2001.

Ale udělejte si vlastní rešerše – je to vaše zdraví a neměli byste je sázet na nic, co si jen tak přečtete někde na internetu!

Pokud se rozhodnete, že nemůžete vzdorovat nátlaku a necháte se vakcinovat, ale zároveň nechcete riskovat nic nebezpečnějšího než Valnevu, musíte to ovšem dát veřejně vědět. Jinak by vláda neměla motivaci s Valnevou uzavřít dohodu a Čechům ji nabídnout.

Nejlépe žádejte o Valnevu svého praktického lékaře a sdělte mu, že ničím jiným nejste ochotni se naočkovat – ať požadavky na Valnevu probublají přímo hierarchií zdravotního systému až na ministerstvo.

Můžete také napsat přímo MZČR, a/nebo zveřejnit příspěvek na sociálních sítích s vyzněním stylu:

Nakonec se tedy nechám vakcinovat proti COVID-19, ale pouze pokud bude k dispozici bezpečná tradiční inaktivovaná vakcína Valneva VLA2001, ničím jiným.

Covidoví vyděrači si zvykli vydírat a stavět před ultimáta buď-anebo, tak jim oplaťte stejnou mincí a když už vás zlomili, požadujte alespoň vstřícný kompromis a bezpečnější vakcínu i z jejich strany. V sázce je vaše zdraví…


(Toto platí pouze pro lidi, kteří se nechtěli nechat vakcinovat proti COVID ale byli k tomu donuceni proti své vlastní vůli. Pokud se ale dobrovolně chcete nechat očkovat proti COVID ze zdravotních důvodů, víte asi proč a rozhodně se mnou vůbec nenechte ovlivnit – tento článek vychází z úplně jiných kritérií a východisek, než jsou ta vaše. Váš individuální poměr přínosy:rizika ohledně doby vakcinace, Valnevy i jiných vakcín je úplně jiný, než pro zdravého nerizikového člověka. A já se zříkám jakékoli odpovědnosti za to, že byste slepě následovali mé rady, když jsou pro vás irelevantní.)

Autor: Jan Mrcasík, D-FENS, 26.10.2021
Update:

Evropská komise dnes schválila [1] osmou smlouvu s farmaceutickou společností Valneva za účelem nákupu její potenciální vakcíny proti onemocnění COVID-19. Smlouva se společností Valneva umožní všem členským státům EU koupit v roce 2022 téměř 27 milionů dávek. Zahrnuje rovněž možnost přizpůsobit vakcínu novým variantním kmenům a členské státy budou moci objednat dalších až 33 milionů dávek vakcíny v roce 2023.

Smlouva se společností Valneva doplňuje již nasmlouvané rozsáhlé portfolio očkovacích látek, které se budou vyrábět v Evropě, včetně již podepsaných smluv se společnostmi AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVBioNtech-PfizerCureVacModerna a Novavax. Toto diverzifikované portfolio očkovacích látek zajistí, aby byla Evropa dobře připravena na očkování, jakmile se prokáže, že jsou tyto očkovací látky bezpečné a účinné. Členské státy se budou moci rovněž rozhodnout vakcínu darovat do zemí s nižšími a středními příjmy nebo ji přesměrovat do jiných evropských zemí.

error: Obsah je chráněný!