Proč jsou zákony výhodné pro korporace a ne pro lidi?

Tento příspěvek už byl přečten 138 krát!

Pamatujte, že jsme jmenovali politiky a vládu, aby nám sloužili a dělali pro nás to nejlepší a ne, aby se stali našimi otrokáři, kteří se obohacují a napomáhají k obohacení korporacím, které je pak na oplátku udržují u moci.

Vládnoucí byrokracie každý týden vytváří nové zákony, které lidem vůbec neprospívají a uvrhávají je do stále většího skrytého otroctví. Položme si otázky: Proč zákony s lidmi nekonzultují, když tady mají být pro lidi? Jak je možné, že lidé nemohou nijak zakročit a nemají žádný nástroj, aby potrestali korupci, zamezili zneužívání moci vládou a mocnými nadnárodními korporacemi, které si přivlastňují všechny země, jakoby jim náležely? Proč nejsou zákony zemí především výhodné pro lidi, ale jsou výhodné jen pro korporace, kartely a banky? Proč jsou soudy ve skutečnosti pouhé nástroje k prosazování agendy vlád a korporací?
Půda patří lidem. Proč je tedy všude na Zemi tolik chudoby a lidí bez domova? Jak mohou vlády dovolovat prodej půdy, která náleží lidem, cizím nadnárodním korporacím, které se vůbec nezajímají ani o ekologické důsledky svého drancování ani o prospěch lidí, ale místo toho jsou lidé využíváni korporacemi jen jako levná pracovní síla k jejich trvalému obohacování? Proč vlády vlastní tolik půdy a zabraňují obyčejným lidem v přístupu k půdě, která jim náleží?

Voda patří lidem. Proč lidé platí za vodu? Jak si může vláda nárokovat právo na vodu naší země a nutit nás, abychom za ni platili? Jak může vláda prodávat práva k naší vodě nadnárodním korporacím? Proč vláda dovoluje celé řadě korporací naši vodu, povrchovou, ale dokonce i podzemní otravovat? Proč všechny naše přehrady a řeky neprodukují elektřinu? V našich přehradách a řekách je dost energie, abychom mohli mít elektřinu takřka ZADARMO. Vláda a dodavatelé energie nám trvale lžou, aby nás udrželi v otroctví a v závislosti na nich, jen proto, aby nám mohli účtovat přehnané poplatky za něco, co patří všem lidem.

Všechno, co roste na půdě, patří lidem. Z jakého důvodu jsou určité rostliny zakazovány, zatímco jiné, smrtelné a jedovaté, je vůbec nezajímají? Proč jsou tradiční léčitelé vytlačováni na okraj společnosti a mnohé naše rostliny, které se používaly po celá tisíciletí, jsou zakazovány? Proč jsou přírodní byliny a způsoby léčení zakazovány ve prospěch nebezpečných léků vytvářených v laboratořích mezinárodních farmaceutických korporací? V této situaci je již zcela jasné, že naše vlády mají skrytou agendu, překračující hranici běžné logiky, která je namířena proti lidem.

Obloha nad námi a vzdušné vlny patří lidem. Proč se lidem zabraňuje začít vysílání vlastního rádia nebo televizní stanice? Proč si vláda vyhradila právo omezovat používání radiových vln a dala tato práva hrstce mocných nadnárodních korporací, které je používají hlavně k šíření vlastní propagandy, dezinformací a používá média na programování a ovládání lidí. Tyto práva nepatří vládě a nejsou ani exkluzivním majetkem několika málo korporací. Vysílací a telekomunikační frekvence jsou součástí Matky Přírody, stejně tak i vzduch a měly by být všem dostupné a používané k prospěchu lidí.

Divoká příroda, zvířata a rostliny nepatří nikomu z nás a ani nikomu jinému, patří planetě a my máme být jejich opatrovníci a ochránci. Proč byla rozlehlá území prohlášena za národní parky, kam lidé nesmí vstoupit bez placení nebo bez povolení. Vláda ukradla zemi a půdu na ní vlastním lidem. Toto všechno dosvědčuje to, že NAŠE ZEMĚ JSOU REGISTROVÁNY JAKO KORPORACE!!!
Je nejvyšší čas, aby lidé začali vnímat co se kolem nich děje ve skutečnosti a spojili se ve své snaze učinit těmto manipulacím Deep State přítrž.

[Ota Veselý, 6. srpna 2022]

error: Obsah je chráněný!