Vezmu to trochu zeširoka: Moderní doba (míním někdy od 60.-70. let 20. století) klade jakési stále se stupňující požadavky na […]