Sanskrt není původním jazykem. Sanksrt je zkomolená verze praslovanského jazyka, ze kterého vychází, protože jím mluvili slovanští mudrcové, když přišli […]