Chucpe…

Tento příspěvek už byl přečten 1359 krát!

Další chucpe od „odborníka OSN na práva LGBTI“: heteronormativita je „nebezpečná ideologie“

Začátkem července 2016 Rada OSN pro lidská práva vytvořila pozici „nezávislého experta na ochranu před násilím a diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity“ (nebo zkráceně „expert OSN na práva LGBTI“). Je třeba poznamenat , že tímto způsobem OSN „poprvé vytvořila globální mechanismus lidských práv věnovaný výhradně právům lesbiček, gayů, bisexuálů, transgender a intersexuálů“. Od konce roku 2017 tuto pozici zastává Victor Madrigal-Borlos, právník a „lidskoprávní aktivista“ z mikroskopické a zbídačené Kostariky. Nejnovější zpráva s doporučeními „odborníka“ se nazývá „Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení, svoboda od násilí a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity“. Četl jsem to a pochopil jsem, že chutzpa smrtelně ovlivnila mozky „expertů“-zpravodajů OSN. Smutné je, že později tyto kanibalské nesmysly skončí v rezolucích Valného shromáždění OSN.

O činnosti „nezávislého experta OSN na práva LGBTI“ jsem se zmínil vícekrát, nebudu se opakovat, řeknu to stručně. Jeho práce spočívá v totální a globální sodomizaci – restrukturalizaci Bytí tak, aby vyhovovala potřebám homosexuálů a trans lidí.

První věc, kterou potřebujete vědět. Borlos je velmi závislý, protože je starý úplný pederast. Má nejen střet zájmů, ale přímý zájem na propagaci homosexuality.

Druhý. Navzdory skutečnosti, že se Rusko prohlásilo za strážce tradičních hodnot a začaly se objevovat tolik potřebné zákony určené k zastavení invaze vojsk Nové Sodomy, věnovala zpráva jeden malý odstavec naší Moci.

„Ruský zákon z roku 2013 zakazující ‚propagandu netradičních sexuálních vztahů‘ nezletilým je příkladem cenzurní legislativy, která omezuje svobodu projevu v LGBT tématech a spoléhá na ochranu nábožensky založených ‚tradičních hodnot‘.

Borlos a jeho asistenti zřejmě nevědí, že v prosinci 2022 byl přijat zákon zakazující propagaci sodomie a změny pohlaví u všech věkových kategorií a v době přípravy dokumentu už bylo všem jasné, že zákaz bude o změně pohlaví v  nejrigidnější podobě. Řečníci si také nejsou vědomi událostí o porážce „ruského“ sodomského hnutí za pouhého půl roku. Zbývají malá ohniska nepřátelského odporu a propagandy, ale s nimi bude konec. Sám jsem nečekal, že jejich rozbití bude tak zábavné a snadné, zvláště když sami vůdci a přední aktivisté uprchli přes kopce blíže svým západním pánům. Ale to nás neuspokojuje, musíme usilovat o jejich vydání. Můžete mě kontaktovat pro seznam uprchlíků. A co je nejdůležitější, Borlos a OSN (jako byrokracie) chtějí sodomizovat děti celého světa.

Teď trochu chutzpah ze zprávy a mého komentáře.

„Svoboda názoru a jeho nerušený projev je zakotven v článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Jsou však stanovena i omezení tohoto práva – stanoví-li to zákon, k respektování práv druhých, k ochraně veřejného zdraví nebo k ochraně mravních hodnot.“

Že jo. Rusko a další normální země omezují propagandisty a aktivisty zcela legálně. Ale ani tento Pakt není potřeba, lidé sami rozhodují o tom, jak budou žít doma.

„Nebylo by moudré definovat pozici náboženství z hlediska toho, zda jsou pro nebo proti LGBT lidem. Náboženství se však často staví proti uplatňování práv LGBT lidí.“

Stará odporná píseň o tom, jak je třeba písma „správně“ vykládat a přepisovat tak, aby vyhovovaly liberálnímu šílenství. Dospěli jsme k bodu, kdy lesbická biskupka ze Stockholmu Eva Bruneová vyzývá k odstranění křížů z kostela, aby neurážela muslimy. Neříká, co by měli dělat ti, kdo vyznávají islám, aby neuráželi křesťany.

„Neexistence násilí a diskriminace na základě sexuální orientace a/nebo genderové identity je mezinárodním standardem.“

Borlos buď nehorázně lže, nebo si přeje. Faktem je, že zatím neexistuje jediná země, kde by homosexuálové a trans lidé nepodléhali nějaké formě diskriminace ( 1 , 2 ). Počínaje zákazem být dárcem krve nebo orgánů a konče trestem smrti. Například v pařeništi sodomitů ve Spojených státech žije asi 13 % LGBT lidí ve státech, kde je lékaři mohou legálně odmítnout léčit.

„Je dobře známo, že „nápravné“ znásilňování lesbických, bisexuálních, queer žen a dívek je praktikováno za asistence náboženských vůdců ve Španělsku, Ghaně a Jamajce.“

Abych byl upřímný, o Španělsku jsem nevěděl. Ale nic překvapivého. Španělé zůstali divoši. Navíc jsou zodpovědní za genocidu národů Jižní Ameriky, loupeže a dobyvačné války. Hodiny zúčtování tikají.

Borlos a autoři zprávy jsou nešťastní a pobouřeni následujícími věcmi:

– lidé považují LGBT lidi za hrozbu pro tradiční rodinu nebo národ;

– na Ukrajině požadovali náboženští vůdci zákaz propagace homosexuality pod heslem ochrany tradiční rodiny;

– v mnoha zemích jsou národní a kulturní hodnoty svázány s náboženskými hodnotami;

– v Gruzii lidé rozehnali sodomský sabat;

– v roce 2020 bylo do maďarské ústavy zapsáno, že „matka je žena a otec je muž“;

– heteronormativita se nazývá „teorie“ a „nebezpečná ideologie“.

Pro ty, kteří nevědí, vám to řeknu. Heteronormativita je jediná správná a pravdivá pozice, podle které jsou sociální, genderové a sexuální role určovány biologickým pohlavím. To znamená, že existují pouze dvě pohlaví – mužské a ženské, transgenderové dříky jsou rezolutně odmítány, pouze heterosexualita je uznávána jako norma, vše ostatní je perverze, perverze a deviace.

Doporučení zprávy se skládají do sedmi bloků:

1. Reformovat legislativu a veřejnou politiku v souladu se standardy lidských práv, včetně „zásady nediskriminace“;

2. Zajistit dodržování „práv LGBT a genderově odlišných osob“;

3. Zavést „komplexní sexuální a genderovou výchovu do škol v souladu s mezinárodními standardy“;

4. Spolupracovat s „feministkami a občanskou společností LGBT“;

5. Odstranit všechny tresty za homosexuální chování, projevy genderové identity a rouhání;

6. Odmítnout princip autonomie církve a vlády většiny;

7. Církve a státy musí dělat to, co říká hnutí LGBT, OSN a „nezávislý odborník na práva LGBTI“.

Dovolte mi poznamenat, že neexistují žádné mezinárodní standardy pro „sexuální a genderovou výchovu“. Existují dva poradenské programy od WHO a Německa (2010) a UNESCO (2018), ale byly napsány zvrhlíky a antinatalisty . Například WHO a Němci říkají, že děti by se měly učit masturbaci hned po narození a prostituci by se měla ve školách vyučovat od 15 let. Nyní je docela snadné jít ještě dále. Berlínská vláda nabídla malým dětem knihu propagující prostituci. Nemají dostatek prostitutek z jiných zemí, vychovávají si vlastní, počínaje dívkami ve věku 6 let. To je dobře, čím dříve půjdou na stránky historických knih, tím lépe to bude pro normální národy a země.

To jsou koláče s těstovinami. Po tisíce let žila a vyvíjela se civilizace na základě náboženské morálky, ale pak se objevil starý sodomita z osla světa, Kostarika, a žádá zrušení náboženských hodnot. Církev a náboženství skutečně zasahují do všech druhů liberálů, miliardy jsou přiděleny na potřeby sekularizace a není divu, že hereziarcha a vůdce katolické pedofilní sekty řekl: „Být homosexuálem není zločin . Koho ochrání jeho potomci?

[Autor: Vladimír Maslov]

error: Obsah je chráněný!