Poučení z covidového vývoje

Tento příspěvek už byl přečten 156 krát!

Vypadá to, že covidové třeštění pomalu, ale jistě končí. Do oficiálních médií prosakují informace, které ještě před pár týdny byly považovány za naprosté dezinformace a vrcholné antivaxerské kacířství. Ze zpráv zmizely vlídné a laskavé tváře našich převeledobrých ochranitelů, kteří jako by nikdy nebyli. Je čas jásat?

Oficiální média na dezinformační vlně?

Dokonce se přidal i oficiální hlasatel panických zpráv server Novinky.cz, který zcela odvážně uvedl, že se dánský deník omluvil za papouškování vládních nesmyslů v rámci covidu. Stranické noviny iDnes otiskly skandální zprávu, že EMA tvrdí, že čtvrtá posilující dávka není úplně dobrý nápad, že dokonce může imunitu snížit. Cenzura dokonce pustila tak skandální zprávu, že pomýlený Vojtěch Thon tvrdí, že očkování dalšími dávkami může být nebezpečné. Článek cituje i WHO nesměle cosi namítájící o tom, že strategie očkujeme se do zblbnutí, není to pravé. Zdeněk Hostomský dokonce označil třetí dávku pro zdravé lidi jako nesmysl. Bill Gates se nechal slyšet, že ke covidu by se mělo přistupovat jako k chřipce. Má to příznaky jako chřipka, ale dosud to byl covid. Takže začneme zase chřipku nazývat dřívějším jménem? Stranický tisk přinesl rozhovor s hlavní tváří kampaně proti povinnému očkování panem Beranem. Jak je možné, že se i oficiální noviny přidaly na stranu dezinformací? Prymulo, Chlíbku, Flégře, Maďare, Hořejší, Smejkale, kdy tohle strašné rouhání proti vědě uvedete na pravou míru? Nebo že by přece jen měli pravdu ti druzí?

Pracovní karanténa? Co to k čertu je?

Podle všeho to vypadá, že fanatičtí včeličkáři se svou strategií „očkovat, očkovat a zase očkovat“ jsou na ústupu. Jejich počínání pohotoví ironici glosovali vtipem, jaký je rozdíl mezi očkovaným a neočkovaným? Žádný. Oba totiž nemají plně dokončené očkování. Vláda zavedla v podstatě něco podobně vtipného a to pracovní karanténu. Jste sice pozitivně testováni, ale máte bezpříznakový průběh, tak mazejte do práce. Dřív se tomuto milém uspořádání pracovat a spát na ubikaci říkalo tábor nucených prací. Ale dneska? Inu, pokrok nezastavíš. Jinými slovy vláda oficiálně přiznala, že testování je nesmysl a pozitivní lidé jsou chimérická čísla, které se zdravotním stavem nemají nic společného. Je tím dále také řečeno několik věcí. První říká, že člověk bez příznaků je prostě zdravý. Z toho logicky vyplývá, že testy ukazující pozitivitu jsou k ničemu. Dalším faktem, který z toho vyplývá, že člověk, který je zdravý, bývá velmi zřídka přenašečem a není se čeho obávat. Proč jinak by se to týkalo pracovníků sociálních služeb? Mohou být nakažení a v klidu je pustíme do kontaktu s nejzranitelnější skupinou? Vždyť opatření se zaváděla právě se zdůvodněním, že je potřeba chránit tyto skupiny. A najednou pozitivní nebo ne, mazej do práce! Nicméně, čím to je, že jsou na ústupu? V zásadě jsou dvě logické vysvětlení a to buď, že cíle bylo dosaženo, nebo rozsah vzpoury už nešlo ignorovat, protože zasáhla i silové struktury. Je tu ještě jedna teoretická možnost a to, že vláda dostala rozum a pochopila, že likvidace ekonomiky je k ničemu a hodila zpátečku. Ale to se mi zdá natolik vzdáleno pravdě a až tak úsměvné, že to uvádím spíše pro pobavení.

Cíle bylo dosaženo?

Jednou ze spekulativních možností je, že cílem covidu bylo rozrušení světového trhu a jeho stávajících obchodních vazeb, aniž by se oficiálně porušovala doktrína volného obchodu. Vždyť nejde o bojkot, ale jen tak trochu ze zdravotních důvodů sem to zboží nedodáte. Ve většině zemí obchodní kontakt rychle uvadne, pokud ho nepřiživujete osobními kontakty a vámi uprázdněné místo rychle obsadí někdo jiný. Podobné procesy probíhaly před každým velkým konfliktem – stačí zmínit třeba zákaz vývozu helia, viz tragédie vzducholodi Hindenburg, a dalších komodit do nacistického Německa, embargo na Japonsko apod. Výsledky opatření proti šíření nemoci to dost výrazně připomínají. Zvláště, když si připomenete, o jaké mutace se jednalo – britská, indická, jihoafrická, brazilská a původní čínská. Tedy země BRICS opoziční k atlantickému bloku. Můžete namítnout, že do toho nesedí Británie a chybí Rusko. Nicméně u britské stopy se rozrušovaly vazby s EU, takže to určitou logiku má. Rusko zase je terčem sankcí zcela oficiálně, proto není nutné se schovávat za virus. Země BRICS reprezentují třetinu světového HDP a jejich vytlačování z trhů může být zásadní politická otázka v globálním měřítku. U nás lze tento jev ukázat na stavbě nového bloku v Dukovanech. Zdůvodnění národní bezpečností je dost chabé, protože zrovinka tuhle elektrárnu pomáhali stavět Rusové, a i tak jsme do NATO vstoupili a jejich armádu vykopli ze země. Tudíž cíle bylo dosaženo, trhy lze obsazovat znovu a podle toho, jak to rozhodujícím silám vyhovuje.

Zdá se, že nové rozdělení dost nevyhovuje Rusku, protože se Západem už jedná zcela otevřeně jako s nepřítelem. Stačí připomenout dráždění skrz ukrajinskou otázku a americké vyhrožování latinskoamerickým zemím, pokud přijmou spojenectví nebo třeba jen obchod z Ruska. Že americké obavy nejsou zcela liché lze demonstrovat na dění ve Venezuele, kde se hezky rozvíjel státní převrat v čele s Juanem Guaidóem. A pak probleskla zpráva, že na letišti přistály ruské speciální síly a bylo po převratu. Maduro je prezidentem stále. Obdobně i pokus v Kazachstánu. V obou případech jde o země s obrovským nerostným bohatstvím a pro válečné účely nepostradatelným. Tudíž lze konstatovat, že cílů bylo dosaženo. Tj. získat co nejvýhodnější pozici před nazrávajícím konfliktem. Světové bloky si ujasnily pozice a zabraly pro sebe, co bylo uvolněno. Proto lze covidové šílenství odpískat a bít se v prsa, jak to vědci zvládli.

Nebo vzpoura davu?

Dalším vysvětlením šílenství evropských vlád může být podkopání důvěry občanů ve své vlády a rozrušení národních států, aby uvolnily mocenský prostor pro federativní uspořádání Evropské Unie. Všimněte si data článku na toto téma, jde o rok 2017. V současné době jde o oficiální cíl německé zahraniční politiky. Plán na federaci není průchozí, pokud existují silné národní státy toužící být svrchované a rozhodovat o sobě bez cizího vlivu. Aby stát na národní úrovni přestal fungovat, stačí rozbít propojení mezi národem a jeho vládou. K tomu covidové šílenství hodně přispělo.

Navíc vznikl jev vzpoury občanů a jejich snahy zakládat paralelní struktury. Zakázali vánoční trhy? Udělejte si vlastní. Zavřeli hospody? Čepujte si pivo s kamarády v garážích. Zavřeli školy? Učte své děti sami. Mimochodem, to je pro totalitu hrozba větší, než to vypadá. Ztrácí kontrolu nad formováním názorů dorůstající generace. Zakazují akce? Udělejte si svoji zábavu. Policie nemůže být všude. Vznik struktur bez kontroly vládnoucí moci je něco, čeho se opravdu bojí. Jakmile to jde bez nich, tak nebudete cítit potřebu řídit se jejich příkazy. Navíc díky paralelním strukturám jejich příkazy budou nevynutitelné, protože nemají čím moc vyhrožovat. Což je také mimochodem důvod, proč komunisté likvidovali živnostníky. Na takovou situaci může vláda reagovat jediným způsobem, pokud si chce zachovat svou moc. Přestat jednat konfrontačním způsobem a vrátit se k poslání politiky a to je nalézání shody napříč zájmy skupin.

Mimovládní struktury pouze faktem své existence vnucují korekci kurzu vládě. A odtud je již jenom kousek od praktické otázky – proč platíme tak vysoké daně? Co za to dostáváme? Buzeraci, že je nedostatek kapacit. Vybrané peníze jsou po miliardách odevzdávány kam? Tohle je totiž efektivní způsob odporu, formovat svoje skupiny, bránit si své zájmy každý sám. Například už sama existence něčeho jako je Paralelní lékařská komora nastoluje pro vládu po čertech nepříjemnou otázku – koho vlastně zastupuje soudruh Kubek? Čí zájmy to hájí? Do hlav lékařů pak nastupují divné pochybnosti, jako proč musíme být ze zákona členy komory, která nehájí naše zájmy? Proč darmožroutům v komoře odevzdáváme pravidelně výpalné? Nebylo by lepší Kubka odvolat a zvolit tamty lidi? A tak strukturu, která je určena ke kontrole profesní skupiny najednou ovládnou lidé, kteří jsou vůči vládě v opozici. Moc znamená kontrolu nad řízením a tady zjevně kontrolu vláda ztrácí. Uznávám fakt, že nejde o nějaké masové hnutí, ale už jenom skutečnost existence takové nátlakové skupiny, která funguje na ideovém principu, je nepříjemná. Proč by to mělo být nekomfortní? Ti lidé, na rozdíl od placených funkcionářů komory, to dělají zadarmo na svoje náklady a riziko. Jak nás poučuje historie, takové příklady dost strhávají a přesvědčují víc, než placení panáci jako je Kubek.

Dalším problémem vlády je vznik šedých ekonomických struktur – například kadeřnice, které stříhají tajně. Promiňte mi, ale u toho se musím hlučně smát. To, že se jednoho dne dožiji ilegální návštěvy holičky, je prostě k nevíře. Nicméně samotný fakt utajení vylučuje platbu daní a oslabuje moc státu. Co je stát bez dobře placených pohůnků, že? Dobře živená a spořádaná úřednická správa tvoří páteř státu a najednou na ni nebudou penízky. Stát tak donutil dvě skupiny zákazníky i provozovatele sladit své zájmy proti jeho vlastním. Pokud lidé byť i ve zmenšené míře začnou dávat přednost nákupu u podnikatelů, kteří kašlou na státní nařízení a tvrdě ignorovat provozovny, kde vyžadují jejich dodržování, vzniká ekonomicky silná opozice. Což oslabuje hrozbu sociální likvidace a efektivnost výhrůžky – nebudeš se očkovat, tak tě vyhodí z práce. Pohrůžka se stane lichou a lidé se naučí ignorovat, co vláda chce. Což je noční můra každé vlády.

Navíc v Rakousku se do protestů zapojily i silové složky. A co je stát bez podpory policie a vojska? Rakouská vláda ve snaze zachovat si tvář a předstírat, že něco řídí, vyhlásila, že povinné očkování samozřejmě bude, jen to trochu odložíme. Domněnce o značné nejistotě v řídících vrstvách nahrává i fakt, že ministr Válek váhá se zrušením vyhlášky, protože neví, na jakou stranu se přiklonit, aby byl stále na té vítězné. Navíc oficiální média se čím dál více dostávají do pozice ústředního tiskového orgánu strany Rudého práva, který byl vnímán jako sbírka lží. Vláda tak ztrácí monopol na informace, protože se stále více lidí obrací na jiné informační zdroje, které nekontroluje. Informace znamenají kontrolu a řízení. Tyto nelehké časy také rodí nepodvolené a nepoddajné lidi. Jsem osobně hrdý na takové osobnosti, které se nebály vystoupit se svým názorem a byly pevné i přes vyhrůžky. Ukazuje se, že český národ není sbírka tragédů, jak se nám snažili vnutit do hlav, ale že za své zájmy umíme bojovat. To také není dobrá zpráva pro vládnoucí moc.

Může to být i jinak?

Ale pak tu může být i třetí vysvětlení, které se zlověstně rýsuje na pozadí probíhajících událostí. Oficiálně se začne ustupovat od hysterického třeštění a pak čísla náhle strmě narostou. Pak budou soudruzi včeličkáři jednohlasně řvát, my vám to říkali a je to vina všech darebáků, co změkli. Musíme to utáhnout pořádně a tentokrát definitivně. Jsou to však vše spekulativní vysvětlení, ale faktem zůstává, že se cosi pomalu mění v neprospěch včeličkářů. Čas nám ukáže, co se bude dít. Zatím vědci jen prorokují, že se po covidu zmenší penis a nebude stát, ale to je pro ženaté muže slabá výhrůžka.

Autor: 16.01.2022, Josef Vohnout, D-FENS

error: Obsah je chráněný!