Evropská unie nedojde naplnění

Tento příspěvek už byl přečten 201 krát!

Ze starší generace zná většina lidí jméno Jindřich Paseka. Lidový léčitel, který opravdu uměl. Přečtěte si tento text a posuďte sami v čem měl nebo neměl pravdu.

Jindřich Paseka – Evropská unie nedojde naplnění

Jindřich Paseka ze Svratouchu (1928 – 2005) byl legendou už za svého života. Byl nejen vynikající diagnostik a léčitel spolupracující s lékařskými kapacitami, ale také bývalý politický vězeň, na něhož se s žádostí o pomoc obraceli paradoxně i nejvyšší komunističtí pohlaváři, například tehdejší premiér Lubomír Štrougal. Vedle toho se staral í o zdravotní stav prezidenta Ludvíka Svobody, který se díky němu dožil po sérií mrtvic a mozkových příhod třiaosmdesáti let.

Osud mě k Jindřichovi Pasekovi zavál v polovině devadesátých let, kdy jsme spolu během půldruhého roku pravidelně každý týden pracovali na čtenářsky oblíbeném seriálu „Kruh naděje“. Už tehdy jsem poznal, že se živě zajímá o přítomnost a budoucnost naší země. Velmi ho znepokojoval polistopadový vývoj u nás, stejně jako ve světě. Byl velkým znalcem historie a měl jasnovidné schopnosti. Viděl dál než mnozí političtí stratégové, kterým neváhal vyčinit, pokud ho vyhledali. Velice ho třeba popouzelo rozkrádáni národního majetku a tvrdil, že politika i přes nejrůznější proklamace a sliby přestala sloužit lidem. Byla podle něj nastavena ve prospěch jen několika málo vyvolených. V té době se také hodně diskutovalo o možné budoucí integraci české republiky do Evropské unie. On ale dané téma zlehčoval
a předvídal velké problémy rodícího se evropského superstátu.

„Evropská unie nikdy nedojde naplnění,“ říkával.

Předpověděl například finanční bankrot Řecka, které mu bylo blízké, protože tam podobně jako na Kypru trávil kvůli příznivému klimatu s oblibou letní dovolenou. Později se jeho předpověď vyplnila. Varoval také před hospodářskými potížemi v USA a úpadkem Evropy. Pod vlivem prohlubující se krize v USA může v Evropě zavládnout sociální napětí a bouře v ulicích velkých měst. Lidé budou svádět vinu na cizince přicházející ve stále větším počtu z chudších zemí na jihu a vyhánět je, stejně tak budou cítit nenávist vůči všem boháčům. Situací budou proto muset uklidňovat nejen policisté, ale občas i armády jednotlivých států. Může také hrozit, že si Evropa přizve na pomoc i Rusko, protože si nebude vědět rady, varoval.

„Rusů se však nebojme. Od nich žádné nebezpečí nehrozí. Prosadit se tu bude chtít také hospodářsky velice silná Čína, s ní to ale bude složitější,“ předvídal v polovině devadesátých let.

Lidstvo si však podle Paseky koleduje o další výchovnou lekci, tentokrát od Matky Země, jestliže ji nepřestane drancovat.

,,Pokud dojde k vychýlení zemské osy a pohybu zemské kůry, zmizí některá místa ze zemského povrchu pod vodou oceánů. Moře ze severu se pak dotkne i České republiky. Vytvoří od Baltu k našim hranicím podél řeky Labe něco jako trychtýř. Ve vnitrozemí Čech bude ale vždy bezpečno, „tvrdil léčitel při pohledu na mapu, aniž by určil časový horizont.

Tato proměna může podle Jindřicha Paseky znamenat dokončení úplného obratu lidstva od materiálna k duchovnu. Už nějaký čas je přitom tento trend na části obyvatel planety patrný s ohledem na stále vznikající nové alternativní směry a společenství. Vyvolení, o nichž jsem hovořil, mají z této nezávislosti strach, proto povede k úplné obrodě ještě dlouhá a trnitá cesta. Pro systém jsou totiž nebezpeční všichni, kteří od něj nic nepotřebují, protože se nedají ovládat. Proto média tolik masírují veřejné mínění a odvádí pozornost od skutečných problémů vyvoláváním vášní mezi jednotlivými názorovými tábory, a také čas od času udělají z nás duchovně založených lidí blázny. Proces však nezastaví. Pro lidi se stane duchovno každodenní potřebou. Nás Čechy může těšit, že se naše země stane jednou centrem duchovního světa. Musíme se ale ještě hodně snažit a beze strachu ovlivňovat svoji budoucnost,“ nabádal Jindřich Paseka. Nedávno jsem tyto zápisky našel a přišlo mi důležité je opět zveřejnit a porovnat s tím, kam svět za uplynulých pětadvacet let došel. Něco z toho, co léčitel předpověděl, se už vyplnilo (např. krize, migrace), přičemž další budoucnost, jak poznamenal, máme plně ve svých rukou. Jen se nebát a projevit odvahu.

[Autor: Roman „new“ Zahrádka, Publikováno: 14.09.2022, Politikařina]

error: Obsah je chráněný!