Koronavirus: Jak režim vyrábí „pandemii“

Tento příspěvek už byl přečten 128 krát!

Chcete vědět, co je nejvýznamnější faktor „strašlivého“ počtu „nakažených“ Covidem v České republice?

Vážně?

Sedíte?

Držíte se židle?

Tak jo:

Nejvýznamnějším faktorem způsobujícím vysoký počet hospitalizovaných osob s diagnózou „Covid“ je vládou aktualizovaná ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA.

Najdete ji v plném znění např. zde:

Vyhláška č. 428/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

Doposud byly nemocnice a lékaři korumpováni vládnoucím režimem navíc (oproti pacientům bez vyplněné kolonky „covid“) zhruba 16 tisíci korunami za týden za každého pacienta, u kterého bude vykázán Covid a nemá žádné vážnější problémy (takže by měl ležet doma pod peřinou a pít čaj s citronem). 16 tisíc korun za týden NAVÍC, když se vyplní příslušná kolonka. 45 800 korun týdně za ne-covidového pacienta, 62 117 korun za stejného pacienta s vyplněnou kolonkou Covid.

V případě vážnějšího průběhu, případně alespoň volných lůžek na JIPce, aby bylo možné pacienta s vyplněnou kolonkou Covid strčit na takové lůžko a vykázat také jako pacienta „ve vážném stavu“ a tedy s „nadstandardní péčí“, byly doposud nemocnice a lékaři korumpování vládnoucím režimem částkou ve výši 413 448 korun týdně navíc, oproti standardnímu pacientovi na naprosto stejném lůžku v naprosto (nebo třeba i významně vážnějším) stavu, leč bez vyplněné kolonky „Covid? Aber Ja, Sichr!“, za kterého bylo pouhých 166 400 korun týdně.

Viz předchozí komentář:

Nemocnice dostane za běžného pacienta od pojišťoven 45 800 korun za týden. Takže za pacienta na

lůžku třeba s obyčejnou chřipkou nebo obyčejným zápalem plic je 45 800 korun za týden. Za stejného

pacienta s připsaným slovem „covid“ je pak o 16 317 korun více (tedy o 36% více to je slušný bonus,

za jeden stručný zápis, na který nikdy nepřijde kontrola, protože „covid bubububu“.)

Za pacienta na intenzivní péči pak dostávají nemocnice 166 400 korun za týden. Za pacienta s kolonkou

covid“ pak rovnou o 413 448 korun více (o neuvěřitelných 249% více).

Konec citace

A zdroj např.:

Ale to režimu nestačilo. Lidé si čím dál více uvědomovali, že celá pandemie je jeden velký fejk, ojeb, podvod mocenských elit, jehož jediným důvodem a cílem je nastolení naprosto totalitního režimu, tak totalitního režimu, že to lidstvo ještě nikdy nezažilo.

Lidé se začínali bouřit. Objevovaly se demonstrace. Pasívní rezistence občanské společnosti začala nabývat na síle a účinnosti. Obyčejný lidský život, sáňkování na Petříně, návštěvy u příbuzných, procházky v přírodě nebo po městě, sportovní aktivity a další projevy sílící občanské pasívní rezistence začaly znervózňovat vládnoucí režim.

A tak je potřeba přitvrdit. Režim potřebuje vyfabrikovat více „nemocných“. Režim potřebuje vyfabrikovat více „přeplněné“ nemocnice. Režim potřebuje vyfabrikovat více „vyčerpaných lékařů bojujících v první linii“ s narůstajícími počty bezpříznakových pacientů a takových pacientů, kterým je možné dát aspoň na chvíli kyslík.

Režim potřebuje vyfabrikovat více úmrtí „na covid“. Více strachu občanů, více zoufalství lidí, více poslušnosti, více otroctví, více rezignace obyčejných lidí na lidství, na to nejobyčejnější, nejzákladnější lidství i na ten obyčejný prostý lidský život.

Protože režim, jak ten český, tak režimy všech zemí EU i vládnoucí režim bruselské kominterny, chtějí lidi vystrašené a zotročené. Pasívní a svolné k jakémukoli znásilnění jejich životů.

A tak se připraví fabrikování většího počtu „nakažených“, „hospitalizovaných“, „ve vážném stavu“.

Jak? No korupcí.

Máme novou úhradovou vyhlášku.

Podle této nové korupční vyhlášky, ehm. úhradové vyhlášky, se NAVYŠUJE již navýšená úhrada za každého pacienta se zaškrtnutou kolonkou „Covid“ o dalších 39 967 Kč NA DEN!!! Takže za běžného pacienta dostane nemocnice částku cca 6,5 tisíce korun za den. Pokud mu lékař a nemocnice vykáží Covid, dostanou za takového pacienta téměř 50 tisíc denně!!! A to po dobu až 10 dnů. Případně déle, pokud to prospěje finanční situaci nemocnice a bonusům zapojených lékařů. Protože to lze samozřejmě i protáhnout nad těch 10 dnů u lehčích, třebas i bezpříznakových „případů“. „V zájmu civilizace!“, ehm, „v zájmu zdraví občanů“.

Pokud pak jde o situaci, kdy pacient má zaškrtnutou kolonku „Covid“ a vyžaduje jinou péči, než čaj, anebo kdy nemocnice má prostě jen volná lůžka, kam může pacienta umístit a vykázat ho jako „vážný stav“, pak se úhrada navyšuje o 59 064 Kč NA DEN!!!!!

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví, vysvětlující jakým způsobem mají nemocnice dosáhnout požadovaného počtu vykázaných pacientů (a jak tedy dosáhnout režimem nabídnutého úplatku v řádu desítek tisíc korun denně za každého vykázaného pacienta) je zde:

Dle metodiky např. zde

postačuje dát pacienta se zaškrtnutou kolonkou „Covid“ na kyslík třeba jen jednou a třeba jen na deset minut, preventivně, pro jistotu, „zdálo se, že se zadýchává“, a místo obvyklých 6,5 tisíce korun denně za pacienta, dostane nemocnice rovnou téměř 67 tisíc korun na den.

(Naplnění kolonky „byl vykázán výkon č. 55227 podle seznamu výkonů nebo některý z DRG markerů č. 90901 až 90907“ dle metodiky korupce Ministerstva zdravotnictví).

Případně lze provést různé jiné úkony a dosáhnout tak naplnění kolonky „OD č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů“, čímž se dosáhne naplnění požadavku korumpujícího Ministerstva „zdravotnictví“ na nárok na příplatek. Například lze dosáhnout velice snadno na „00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 ­14 body“. Podrobnější seznam, jak lze nahonit TISS body je například kalkulátor zde:

Z uvedeného kalkulátoru a seznamu „výkonů“ v něm je i laikovi naprosto zřejmé, že když se chce, lze kohokoli vykázat jako pacienta, za kterého přísluší úplatek, ehm bonus ve výši 40 tisíc na den.

Aby byli lékaři a zdravotnický personál co nejvíce motivováni ke spoluúčasti na podvodu zvaném „pandemie covid“, je výslovně řečeno Ministerstvem „zdravotnictví“, resp. Ministerstvem Strachu a falešné Pandemie, že toto navýšení je přímo určeno na zkorumpování lékařů:

Toto navýšení úhrady … je určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19

Přeloženo“ Vykazujte falešné nemocné a falešné vážné stavy, dostanete na bonusech k platu spoustu peněz, tisíce korun denně!“

Ještě si myslíte, že vládnoucím režimům zemí EU, včetně vládnoucího režimu České republiky, jde o zdraví občanů a o boj s „pandemií“?

Pokud ano, tak jste vážně blbci ;-)  

Post Sriptum:

Prohlášení lékaře s 26 letou praxí, primáře oddělení plicních chorob, nemocnice v Bojnicích, Slovensko:

V bojnickej nemocnici už najmenej druhý týždeň opäť bojujú s nedostatkom lôžok.

Presne to kopíruje inkubačnú dobu ochorenia, po dvoch týždňoch od testovania sa tie počty vždy zhoršia.”

Doktorka Soňa Peková:

To, co na podzim i v zimě mezi námi kolovalo a koluje, jsou podle ní už jiné kmeny, jiné viry, které nejsou potomky toho jarního.

.

Podle ní byla každá vlna způsobena jiným, novým virem a nemá nic do činění s tím jarním, ten vymizel. A britská mutace je už čtvrtým kmenem v pořadí. „Jarní kmen byl první, zářijový druhý, prosincový třetí a nový, britský, je čtvrtý. Já bych to s nadsázkou skoro nazvala, že to na jaře byl SARS-CoV-2, v září SARS-CoV-3, v prosinci až dosud SARS-CoV-4. A britská mutace by se měla jmenovat SARS-CoV-5. Každá vlna se chová klinicky trošku jinak, virus má jiný genom, jiný program, podle něhož je napsán,“ upřesnila Peková.

Moje poselství se od jara nezměnilo: Najděte tu jeskyni, ze které to vylétá, zavřete ji, zavřete její zaměstnance i její management. Mně nikdo nevymluví, že ta mrcha či mrchy nejsou nějak uměle modifikované. Mnozí říkají, že se máme připravit na další pandemie. Panebože, v žádném případě. Tohle se nesmí stát precedentem,“ vyzvala Peková v rozhovoru.

Zároveň dodala, že virus se vůbec nechová tak, jak se chovají přírodní izoláty. „Vymyká se všemu, co jsme kdy viděli. Je z netopýra a je upravený, aby infikoval lidi,“ řekla Peková

Celý rozhovor:

A s tím hledáním „jeskyně“ a zavíráním managementu bych začal v biologických laboratořích americké armády ve Fort Detrick.

Viz podrobný časový rozbor startu a rozšíření „koronaviru SARS-CoV-2“ v předchozích:

  • „Koronavir US“

  • „Koronavirus ncov19 / covid19 – stručná chronologie“

  • „Americké tajné služby věděly, že ve Wuhanu vypukne epidemie koronaviru dříve, než tam onemocněl první člověk“

Za zmínku stojí jistě i perfektní rozbor „španělské chřipky“ Made in USA:

„Ani chřipka, ani španělská“ od autora Jana Vítka.

Lze osobně ověřit – dobové zprávy o tom, že „španělská chřipka“ vypukla v nemocnici US armády ve Fort Ridley a odtud ji zavlekli američtí vojáci do Evropy, lze stále ještě nalézt na netu. Ale na Facebook to nedávejte, nebo budete mít doživotní ban. Protože režimu nepříjemná pravda je „fake news“, jak říkají režimní hlasatelé každodenních režimních skutečných fake news.

[autor: Michal Brand]

error: Obsah je chráněný!