Myslím, že není horší vlastnost než udávání lidí. Můžeme o tom diskutovat, polemizovat, předkládat jasné důkazy, že to je správné, […]