Maska byla, je a bude vždy symbolem. Už v dávných dobách se masky dávaly zejména zločincům nebo lidem, které bylo […]