Elektromagnetický puls

Tento příspěvek už byl přečten 39 krát!

V případě jaderného výbuchu se elektromagnetický puls skládá ze spojitého frekvenčního spektra. Většina energie je ve formě nižších frekvencí mezi 3 Hz a 30 kHz.

Paprsky gamma jaderného výbuchu produkují vysokoenergetické elektrony přes Comptonův rozptyl. Tyto elektrony jsou zachyceny v zemském magnetickém poli, ve výškách mezi 20 – 40 km, kde rezonují. Kmitavý elektrický proud produkuje soudružný elektromagnetický puls (EMP), který trvá asi 1 milisekundu až 1 mikrosekundu. Vedlejší efekty EMP mohou trvat více než sekundu. Puls je velice silný a dlouhé kovové předměty (trubky, kabely) se chovají jako antény, na kterých se indukuje vysoké napětí, pokud puls nedokáží nijak uzemnit. Tato napětí a s tím spojené vysoké proudy jsou schopny zničit nechráněnou elektroniku, například elektrické spotřebiče, které nejsou v kovové, magneticky vodivé, uzemněné krabičce, především zničující je EMP pro polovodiče a absolutně nejhorší pro FET transistory. U EMP pulsu nebyly zaznamenány žádné účinky na biologické organismy.

Elektrické přístroje lze ochránit uzavřením do uzemněné kovové krabice nebo Faradayovy klece. Tímto jsou ochráněny před elektrickou složkou pulsu, ochrana i před jeho magnetickou složkou vyžaduje vložení do magneticky vodivé krabice (železo, ferit). Pokud je spotřebič v síti (AC 230 V, LAN atp.), je vhodné jej na rozhraní s touto sítí ochránit transilem nebo trisilem; těmito součástkami se dají ochránit i vstupy antén. Odstíněná rádia samozřejmě nemohou správně pracovat, avšak starší zařízení na bázi elektronek nejsou tak náchylná k působení EMP. Proto byla v době studené války sovětská letadla vybavována elektronickými systémy založenými na elektronkách. Ani sebelepší stínění nicméně nepomůže, je-li přístroji ponechána připojená anténa.

Svět 21. století se vyznačuje tím, že vzrůstá naše závislost na technologii. Elektřinou už si nejen svítíme, vaříme a topíme, ale často vstáváme s mobilem v ruce a chodíme spát s notebookem na klíně. Co by se stalo, kdyby nám někdo zničehonic všechna elektronická zařízení prostě vypnul?
Propojenost opravdového a digitální světa si začínají uvědomovat i armádní experti. Věří, že v budoucnosti budou zbraně, které dovedou ochromit jakoukoliv elektroniku, patřit mezi nejdůležitější součást armádní výbavy. Říká se jim elektromagnetické zbraně a debatu o nich nedávno rozvířil John McAfee, slavný americký programátor a tvůrce jednoho z nejúspěšnějších antivirů. Prohlásil, že kdyby někdo zaútočil na Spojené státy elektromagnetickou zbraní, poškodil by digitální a elektrickou infrastrukturu do té míry, že by nastal civilizační kolaps. Do dvou let od útoku by nepřežilo devadesát procent Američanů.