Experimentální Covid-19 vakcíny

Tento příspěvek už byl přečten 166 krát!

Narazil jsem při svém zkoumání a pátrání ohledně SARS-Cov-2 (Covid-19), kterému se věnuji již od počátku, kdy loni na veřejnost unikly první zprávy o této „nejstrašlivější“ nemoci všech dob a která nás všechny zahubí 🙂 , na zajímavý článek. Za celou dobu tzv. pandemie, resp. epidemie, hledám, čtu, pátrám, studuji všechny zdroje, aniž bych se nechal jakkoliv ovlivňovat mainstreamem, který je od počátku téhle komedie naprosto lživý a katastrofální. Nepodlehl jsem hysterii a nehledám pravdu jen proto, abych byl třeba zajímavý… Spíše mě lidi kolem berou jako jasného konspiračního teoretika nebo dokonce jako proruského aktivistu 🙂 Já vím, pro zhruba polovinu obyvatel ČR jsou hlavními zdroji informací ČT, SeznamZprávy, Novinky, iDnes, CNN Prima News či TV Nova. Nic ostatního nečtou, ale budiž jim odpuštěno za „neznalost či podlehnutí“. Mainstreamová propaganda dokáže hezky „vymýt mozky“, stejně jako v nacistickém Německu Goebbelsova propaganda s jeho Říšským ministerstvem propagandy 😉

Takže si přečtěte, co jsou zač experimentální vakcíny (byť definici „vakcína“ zcela jistě nesplňují!).


“Poměr rizik a přínosů je naprosto zřejmý: experimentální vakcíny jsou zbytečné, neúčinné a nebezpečné. Ti, kteří povolují, vynucují nebo provádějí experimentální očkování proti COVID-19, vystavují populaci a pacienty vážným, zbytečným a neodůvodněným lékařským rizikům.” (Česky Lékaři pro etiku Covid, 04. května 2021)

Nová výbušná studie vědců z prestižního institutu Salk Institute, zpochybňuje současné používání genových vakcín, které mohou představovat vážné riziko pro veřejné zdraví. Článek s názvem „Nový spike protein koronaviru hraje další klíčovou roli v nemoci“ ukazuje, že výrazný spike protein SARS-CoV-2 poškozuje buňky a potvrzuje, že COVID-19 je primárně vaskulární onemocnění. I když se článek striktně zaměřuje na problémy spojené s Covidem, nevyhnutelně vyvolává otázky ohledně nových vakcín, které obsahují miliardy spike proteinů, jenž mohou výrazně zvýšit šance na těžké onemocnění nebo smrt. Zde je výňatek z článku ze dne 30. dubna 2021:

V nové studii vědci vytvořili „pseudovirus“, který byl obklopen klasickou korunou spike proteinů SARS-CoV-2, ale neobsahoval žádný skutečný virus. Expozice tohoto pseudoviru do pokusných zvířat, vedla k poškození plic a tepen, což dokazuje, že samotný spike protein stačil k vyvolání nemoci. Vzorky tkáně vykazovaly zánět v endotelových buňkách lemujících stěny plicní tepny. (Poznámka: Vaskulární endoteliální buňky lemují celý oběhový systém, od srdce až po nejmenší kapiláry.)

Tým poté replikoval tento proces v laboratoři a vystavil zdravé endoteliální buňky spike proteinu. Zjistili, že spike protein poškodil buňky vazbou ACE2. Tato vazba narušila molekulární signalizaci ACE2 do mitochondrií (organel, které generují energii pro buňky), což způsobilo poškození a fragmentaci mitochondrií.

Předchozí studie ukázaly podobný účinek, když byly buňky vystaveny viru SARS-CoV-2, ale toto je první studie, která ukazuje, že k poškození dochází, i když jsou buňky vystaveny jen samotnému spike proteinu. (Spike protein nového koronaviru hraje další klíčovou roli v nemoci.  Salk.edu)

Nový výzkumný dokument je ekvivalentem vodíkové bomby. Potvrzuje vše na co kritici vakcín teoreticky poukazovali řadu měsíců, ale nebyli schopní to dokázat.

Nyní existují přesvědčivé důkazy o tom, že:

  1. Covid-19 je primárně onemocnění cévního systému (Cévní systém, nazývaný také oběhový systém, je tvořen cévami, které přenášejí krev tělem.), nikoliv jen onemocněním dýchacího systému.
  2. Hlavním viníkem je bílkovina. Spike protein – glykoprotein, který vyčnívá z obalu některých virů. Tyto spike proteiny, jako klíč v zámku, fúzují s receptory na povrchu buněk, což umožňuje genetickému kódu viru napadnout hostitelskou buňku, a převzetím jejího vybavení se replikovat“. (Bruce Lieberman)

Jednoduše řečeno, pokud je Covid-19 primárně vaskulárním onemocněním a pokud je hlavním nástrojem fyzického poškození spike protein, tak proč očkováním podáváme lidem miliardy spike proteinů?

Zde je příklad toho, jak architekt a autor, Robin Monotti Graziadei, shrnul tento vývoj:

„Za poslední rok nám tedy bylo řečeno, že jedinou úlohou, kterou má spike protein hrát, je vstup do lidských buněk. Ale je jasné, že to není to, co se v praxi děje, protože vám způsobí cévní onemocnění. Cévní onemocnění může mít mnoho projevů. Může zahrnovat trombózu sinusových žil, krevní sraženiny, podlitiny a dlouhodobější nepříznívé stavy. Vzhledem k informacím, které právě vydal Salkův institut, myslíte, že je to dobrý nápad vynechat první obranu vašeho imunitního systému a nechat si vstříknout biliony spike proteinů do vašich buněk? Přemýšlejte o tom.

Vědci z institutu „Salk Institute“ nám jednoznačně řekli, že spike protein je základní součástí nemoci Covid-19. Ano, je pravdou, že spike protein s N-proteinem se nebude replikovat. Avšak v důsledku aplikace vakcíny, biliony těchto proteinů mají schopnost poškodit váš cévní systém. To není konspirační teorie. Je to výsledek vědecké studie jenž zveřejnilo mimořádně důležité centrum biologických studií. Myslím, že v této fázi je dostatek informací k tomu, abychom zvážili, zda nám bude v příštích dnech sdělena pravda, protože tyto informace by měly být na obálce všech novin a nejdůležitější zprávou každého zpravodajského kanálu. Ve všech sdělovacích prostředcích by se měla objevit podobná zpráva:

Podstatný a technologický základ na kterém jsou vyvinuty všechny vakcíny, které byly distribuovány na Západě je chybný. Předpokládali jsme, že spike protein vstoupí do buněk pouze za účelem vytvoření protilátek, takže pokud byste čelili divokému viru, nemohl by se přichytit na vašich buňkách. Bohužel jsme se mýlili, protože samotný spike protein vytváří nemoc a pokud si necháte očkováním aplikovat do těla biliony těchto spike proteinů, v mnoha případech onemocníte.

Není bezpečné injektovat biliony spike proteinů do svalu, protože se tím obchází vrstvy imunitního systému, které by potenciálně mohly neutralizovat virus. Překročením prahu lidského těla injekcí těchto sloučenin, nedáte svému imunitnímu systému šanci dosáhnout dostatečně silné reakce na spike protein, aby jej neutralizoval. Pokud tedy souhlasíte s použitím vakcíny, která obsahuje tento spike protein, s velkou pravděpodobností onemocníte. Nyní je na nás, abychom se pokusili napravit chybu, kterou udělali. (Robin Monotti Graziadei ve videu na Youtube Salk Institute.)

Dokonale a přímo řečeno. Graziadei extrapoluje zprávu ze Salk Institute a objasňuje její význam. Jak budou reagovat úředníci v oblasti veřejného zdraví, politici, média a zbytek pro-Covidova vakcinačního tábora na tato odhalení, zejména s přihlédutím k údajům Salkova institutu uvedeným v přední části zprávy? Pokusí se to zamést pod koberec, nebo se pokusí odvrátit pozornost veřejnosti na „skřítka mutací?“ Nebo zkusí úplně něco jiného, například tvrzení, že jedna třída spike proteinů je pro vás dobrá, zatímco jiné vedou k vleklé nemoci a smrti? Co teď budou dělat?

Doktor Vladimir Zelenko, který byl nominován na Nobelovu cenu za užívání hydroxychlorochinu při léčbě pacientů s COVID-19, řekl: „Chápete, co to znamená když injekčně aplikujeme virový genetický kód spike protein nevinným lidem, který se dostane téměř do každé buňky v těle?“ (Samozřejmě kandidát na Nobelovu cenu, Dr. Zelenko byl okamžitě blokován na Twitteru.)

Nezapomínejme také, že výrobci vakcín mají plnou právní imunitu za úrazy, které způsobí. Legální imunita ale neznamená morální beztrestnost.

Jaký účinek budou mít tyto spike proteiny na lidi, kteří se nechali očkovat?

Zde jsou vyjádření „Lékařů pro etiku Covid“ jež publikovali ve svém nejnovějším článku:

Vakcíny jsou nebezpečné jak pro zdravé jedince tak i pro ty s již existujícím chronickým onemocněním, a to z důvodů jako jsou tyto: riziko smrtícího a nesmrtícího narušení krevních sraženin včetně poruch krvácení, trombóza v mozku, mrtvice a infarkt; autoimunitní a alergické reakce; protilátkově závislé zesílení onemocnění; a vakcinační nečistoty v důsledku urychlené výroby a neregulovaných standardů produkce.

[Navzdory tvrzením, že krvácivá onemocnění po očkování jsou „vzácná“, mnoho běžných vedlejších účinků vakcín (bolesti hlav, nevolnosti, zvracení a „vyrážky“ po celém těle podobající se hematomům) mohou naznačovat trombózu a ostatní vážné abnormality. Kromě toho vakcínou vyvolané mikro-trombózy v plících mohou napodobovat pneumonii a mohou být špatně diagnostikovány jako covid-19.]

U všech genových vakcín lze očekávat, že budou způsobovat krevní sraženiny a krvácivé choroby, a to na základě jejich molekulárních mechanismů akce. Onemocnění tohoto typu byla zpozorována napříč věkovými skupinami, což vedlo k dočasnému přerušení užívání vakcíny po celém světě. (Vakcíny COVID: nutnost, účinnost a bezpečnost, Lékaři etiky Covid – česky)

Další podrobnosti stran nebezpečí vakcín lze najít v článku profesora Yehuda Shoenfelda, izraelského klinického imunologa, který je všeobecně uznáván jako „otec autoimunity“ publikovaném v „Health Defense„:

„Shoenfeldův primární zájem se orientuje na to, čemu se říká „molekulární mimikry.“ Existuje celá řada genetických sekvencí, které jsou identické jak v lidském genomu, tak v SARS-CoV-2.

Imunologové dále upozorňují na identické sekvence ve specifické skupině proteinů nacházejících se hluboko v plicích (místo ARDS / covid pneumonie), což je dle Shoenfelda značný problém.

Proto Shoenfeld a jeho kolegové, vloni během fáze vývoje vakcín bouchali do bubnu a tvrdili, že peptidové sekvence použité v nových vakcínách by měly být jedinečné a neměly by být běžné pro ty, které se nacházejí v těle.

Shoisfeld a jeho kolegové tvrdí, že u predisponovaného jedince by mohla být nepříznivá reakce na vakcínu dostačující k převrácení na autoimunitní onemocnění. Jedním z největších signálů pro predispozici je, když člověk již má alespoň jednu z více jak 100 autoimunitních onemocnění, které běžně vznikají ve vyspělé průmyslové společnosti. Přestože „otec autoimunity“ často poukazoval na autoimunitní rizika, žádná z vlád, zavádějících programy hromadného očkování, neakceptovala jeho varováíní. (Jsme na pokraji„ superepidemie autoimunitních onemocnění? Ochrana zdraví dětí)

Vzhledem k mému omezenému chápání „molekulární mimikry“ vidím to asi takto: Očkování vakcínou jenž obsahuje protein podobný proteinům Covid, které zůsobují zmatek v cévním systému, může spustit situaci, kdy imunitní systém těla napadne jeho vlastní orgány nebo cévní systém. Proto se autor ptá: Jsme na pokraji „superepidemie“ autoimunitních onemocnění?

V dřívějších článcích jsme poukázali na názory vědců a lékařů, kteří předjímali problémy, jež se nyní objevují ve vztahu k bílkovině spike proteinu. Například zde je výňatek z článku pediatrického revmatologa, Dr. J. Patricka Whelana, který v dopise FDA uvedl následující:

Mám obavy z možnosti, že nové vakcíny zaměřené na vytvoření imunity proti spike proteinu SARS-CoV-2 mohou způsobit mikrovaskulární poranění mozku, srdce, jater a ledvin způsobem, který se v současné době nikde nevyskytuje ve studiích bezpečnosti těchto potenciálních léků.

Než bude některá z těchto vakcín schválena pro široké použití u lidí, je důležité posoudit u očkovaných subjektů účinky očkování na srdce. Jakkoli důležité je rychle zastavit šíření viru imunizací populace, bylo by mnohem horší, kdyby mnoho milionů lidí utrpělo přechodné, nebo dokonce trvalé poškození mozkové nebo srdeční mikrovaskulatury v důsledku toho, že jsme v krátkodobém horizontu nevzali na vědomí možný účinek vakcín na bázi spike proteinu na tyto další orgány. (Vědci vyzývají zdravotníky k očkování lidí, kteří již COVID měli. Global Research)

Také jsme poukázali na to, že „genové vakcíny“ uvolňují spike protein, který se poté šíří po celém těle, zachycuje se v krevním řečišti a shromažďuje se ve vrstvě buněk (endotelových buněk), které pokrývají krevní cévy. Nový výzkum Salkova institutu tuto obecnou teorii podporuje.

Podle kardiologa z Yale, Dr. Hyunga Chuna buňky „uvolňují zánětlivé cytokiny, které dále zhoršují zánětlivou reakci těla a vedou ke tvorbě krevních sraženin. Dr. Chun píše: „Zanícený endotel pravděpodobně přispívá nejen ke zhoršení výsledku u COVID-19, ale je také považován za důležitý faktor přispívající k riziku infarktu a mozkových příhod.“

Vypadá to tak, že spike protein z vakcíny může mít stejný negativní účinek jako spike protein z infekce. Více podrobností:

Jedinci s COVID-19 pociťují obrovské množství neurologických příznaků, jako jsou bolesti hlavy, ataxie, poruchy vědomí, halucinace, mrtvice a mozkové krvácení“. Pitevní studie však dosud nenalezly jasné důkazy ničivé virové invaze do mozku pacientů, což vedlo vědce k tomu, aby zvážili alternativní vysvětlení toho, jak SARS-CoV-2 způsobuje neurologické příznaky.

Pokud to tedy není virová infekce, tak co jiného může způsobit zranění vzdálených orgánů ve spojení s COVID-19?

Nejpravděpodobnějším viníkem, který byl identifikován, je spike protein COVID-19 uvolněný z vnějšího obalu viru do oběhu. Výzkum uvedený níže dokumentoval, že virový spike protein je schopen zahájit kaskádu událostí, které u pacientů s COVID-19 spouští poškození vzdálených orgánů.

Je znepokojivé, že několik studií zjistilo, že již samotné spike proteiny mají schopnost způsobit rozsáhlé poranění v celém těle aniž by člověk byl napaden virem.

Tato zjištění vědců jsou velmi zneklidňující, jelikož vakcíny mRNA COVID-19 vyráběné společnostmi Moderna a Pfizer a v současné době podávané v celém světě, podle výrobců k tomu, aby naše tělo produkovalo protilátky proti viru, programují naše buňky na výrobu stejného spike proteinu jaký obsahuje koronavirus. (Mohl by spike protein ve vakcínách Moderna a Pfizer způsobit krevní sraženiny, zánět mozku a infarkt? Global Research)

Výše uvedený citát je klíčem k pochopení toho, co Covid ve skutečnosti je a proč hrozí, že nové vakcíny tento problém ještě více prohloubí. Jak říká Dr. Hyung Chun:

„Pitevní studie ještě musí najít jasný důkaz destruktivní virové invaze do mozku pacientů, což tlačí vědce k tomu, aby zvážili alternativní vysvětlení toho, jak SARS-CoV-2 způsobuje neurologické příznaky.“

Tento závěr je správný, jelikož výzkumy nenaznačují „virovou invazi do mozku pacientů“.

Proč? Protože, jak poukazuje zpráva z institutu „Salk Institute“, do mozku se nedostává virová infekce, ale spike protein, který prošel hematoencefalickou bariérou přes cévní systém.

Nakonec Chun uznává, že nové vakcíny programují naše buňky na výrobu stejného spike proteinu koronaviru jako způsob, jak spustit naše těla k produkci protilátek proti viru.

Výroba,  distribuce a používání těchto potenciálně smrtelných vakcín jde daleko za pouhou nerozvážnost. Jedná se o bezprecedentní globální katastrofu, která by mohla mít za následek smrt milionů lidí. Jak dlouho ještě bude toto šílenství pokračovat?

Mike Whitney
3.května 2021

Překlad: Administrátor TOP-CZ
Originál článku a obrázku: The Unz Review – An Alternative Media Selection

error: Obsah je chráněný!