Když nemáme žádného nepřítele, tak si ho prostě vytvoříme

Tento příspěvek už byl přečten 77 krát!

V nejvyšším patře budovy Mezinárodní bezpečnostní služby (ISS – International Security Service, pozn. autora), v Richmondu ve státě Virginia, sedělo v hlavním, proskleném sále zhruba kolem třicítky mužů i žen. Celé prosklené patro, které tvořilo onen sál bylo důmyslně chráněno proti jakémukoliv odposlechu zevnitř i zvenčí, nevedly sem žádné telefonní nebo datové linky a mobilní telefony i jiné přístroje, včetně videokamer a fotoaparátů zde neměly žádný signál. Nepoužívaly se zde žádné projektory, tabule s popisovači, prostě nic. Uprostřed byl velký oválný stůl, kolem něj polstrované křesla. V jednom rohu sálu byl občerstvovací kout, kde jste si mohli dát kafe, pití a nějaký ten sendvič. Naproti přes sál bylo sociální zařízení, včetně komfortního sprchového koutu. Celý sál byl přizpůsoben tak, aby v něm mohly probíhat nerušená jednání bez odpočinku mnoho dní.

Jednání zahájil ústřední ředitel ISS, generál Glaudon: „Vážené dámy, vážení pánové. Mezinárodní situace je kritická a proto jsem svolal z pověření prezidenta a jeho vlivných přátel tuto přísně utajovanou schůzku, abychom eliminovali veliké nebezpečí, které hrozí jak Spojeným státům, tak Evropě. Toto nebezpečí je naprosto reálné, jak jste se mohli přesvědčit z tajných materiálů NSA, CIA, DIA, FBI, MI5 a SIS, Mossadu, Interpolu a Europolu. Po zpackaných akcích v březnu 2004 v Madridu, v červenci 2005 v Londýně a teď po naprostém fiasku v lednu 2015 v Paříži bylo rozhodnuto, že další podobné akce budou vždy v řízení ISS, který dostal od prezidenta Spojených států a jeho vlivných přátel naprosto volnou ruku a přímou direktivu. Každá akce bude naprosto dokonale připravena, precizně provedena, budou použity naprosto reálné stopy, důkazy a osoby. Svědkové budou vybíráni takoví, u kterých nehrozí, že po nějaké době začnou mluvit pravdu. Prostě si je koupíme, vložíme je do zlaté klece a po jisté době je eliminujeme…“

A co náhodní svědkové a další náhodné faktory, které se při každé akci prostě vyskytnou?“ přerušil generála ředitel CIA.

To se mě ptáte vy?“ nevěřícně zakroutil hlavou generál Glaudon.

Nejprve je znevěrohodníme, zesměšníme, naprosto zdiskreditujeme. Když to nepomůže, tak máme další dvě možnosti: Patriot Act nebo nehoda.“ dopověděl generál.

Prostě ta Francie, to byl naprostý debakl. Mossad zklamal na celé čáře a to jsme jim věřili. Sice první fáze byla úspěšná. Měli s pomocí francouzských tajných služeb a policie vyklizené ulice, takže akce proběhla rychle a bezchybně, televizní štáby a další média byly připraveny na signál…ale co ti amatéři, kteří to natočili na mobily? Jak si toho agenti nemohli všimnout? A proč nechali neprověřené svědky, aby pak blábolili v televizi a na sociálních sítích? Víte sami, co to dá práce pak všechno dementovat a znevěrohodnit. A různí šťouralové a alternativní novináři se pak toho chytají a veřejnost se začíná ptát a pochybovat. Tohle prostě nesmíme připustit a naším úkolem je udržet veřejnost ve strachu a obavách z teroristů a z islámu, abychom mohli provádět postupnou přeměnu globálního řízení veškerých zdrojů z jednoho centra. Prostě mít vše pod kontrolou.“

O slovo se přihlásil ředitel NSA: „Generále, víte, že Mossad je tak trochu staromódní a nechce si do akcí nechat od nikoho kecat. Chtějí mít vše pod svým palcem, ve své dikci a podle toho to pak vypadá. Je fakt, že to jsou profíci, co se rychlých akcí týče, ale vždy zanechají za sebou typický rukopis a v podstatě je jim pak jedno, jestli je někdo bude s akcí spojovat či ne. Chtějí šokovat za každou cenu.“

Ano, to víme snad všichni, co tu jsme. Proto bude tahle akce provedena zcela bez účasti jiných tajných služeb a bezpečnostních složek toho státu, včetně dalších spřátelených. Tímto vylučuji i zapojení britských tajných služeb, ačkoliv nám šly vždycky na ruku a udělaly, co se jim přikázalo. Půjde to i mimo Interpol a Europol. Bude to jenom naše akce!“ řekl generál.

A co místní zdroje, myslím tím místní informace, místní spolupracovníci? Bez nich se neobejdeme.“ prohlásila ředitelka zahraniční sekce CIA Berklyová.

Musíme. Proto bude tato akce připravovaná déle. V každé zemi máme tisíce agentů, kteří tam jsou už zarostlí mnoho let. Znají místa a místní zvyklosti. A navíc, pokud z toho zcela vynecháme místní informátory, hodně tím snižujeme riziko úniku informací.“ odpověděl Glaudon.

Dobře a co je cílem?“ zeptal se zástupce NSA.

Máme tři cíle: politické, ekonomické a sociální. Akce bude tedy zaměřena na široké spektrum a hlavní je vyvolat neklid a strach obyvatelstva, z toho vyplývající frustraci a chaos. Soustředíme se na menšiny i extrémisty, jako vždy – to je cíl sociální. Do toho nastoupí destabilizace vlády, diskriminace politických oponentů a nastolení takové vlády, která bude již plně spolupracovat – to je cíl politický. Ekonomiku destabilizujeme pomocí doprovodných akcí na dopravní uzly, elektrárny, zásobování a centrální zdroje – to je cíl ekonomický Životní úroveň musí prudce klesnout, musí vypuknout nepokoje mezi různými skupinami obyvatel a současně musíme přinutit vládu k záchraně pomocí našeho programu stabilizace – to je cíl ekonomický, sociální a politický dohromady.“

To je ale na dlouhou dobu.“ namítnul ředitel CIA.

Nikoliv, musíme to provést co nejrychleji. Nejdelší fáze bude příprava a mohu říct, že již probíhá nějakou dobu, takže máme jistý náskok. Potom to bude jen série teroristických útoků na živé i neživé cíle a uvedení země do chaosu. Samozřejmě to bude provedeno tak, aby ostatní evropské země dostaly strach a zavázaly se k dohodě o Euroatlantické ekonomické a vojenské spolupráci, která musí být provedena a podepsána na podzim tohoto roku. NATO tímto dostane status nejvyšší a nejsilnější vojenské aliance na světě s nejvyššími pravomocemi. Jakmile budeme mít Evropu na kolenou, nic nám nebrání už natrvalo získat zájmové oblasti v Africe, v latinské Americe a na Blízkém východě, které vojensky obsadíme natrvalo a nastolíme tam do řízení země naše lidi. Obnovíme tímto koloniální území, jak byly v minulosti a které ekonomicky i sociálně prosperovaly. Zastavíme chaos a občanské války, které jsme v našich zájmových oblastech vyvolali, abychom je znovu obnovili a povznesli.“

A co Rusko a Čína?“ zeptal se poradce prezidenta.

Rusku dáme část Blízkého východu a zájmové území v latinské Americe, mají tam už své vlastní plány. Necháme mu Ukrajinu a další bývalé země Sovětského svazu, které jsou proruské. Nebudeme se do toho nijak vměšovat a Rusko si tím zavážeme. Číně necháme celou oblast jihovýchodní Asie a zbytek Afriky. Dá se říct, že se přestaneme vměšovat do politických a ekonomických zájmů Ruska i Číny, ovlivníme veřejné mínění tak, aby svět pochopil, že jen s pomocí silných se ti slabí zdvihnout a postaví na nohy. A celý svět bude takto rozdělen mezi tři největší hráče: USA, Rusko a Čínu.“

To se ale prezidentovi a jeho vlivným přátelům moc líbit nebude. Víte přeci, že naši vlivní chtějí jeden svět a jednu vládu.“ namítnul poradce prezidenta.

Nemusí se to líbit, ale to jsou prostě fakta. Rusko ani Čínu jak ekonomicky, tak ani politicky a ani vojensky nepoložíme. Proto je lepší jim dát, co chtějí a pak do budoucnosti už jen spolupracovat. Vezměte v úvahu to, že USA budou tímto krokem silnější a bohatší. Budou ovládat plnou třetinu zeměkoule, včetně celé Evropy, části střední a jižní Ameriky a Austrálie. Zůstane nám navíc Pákistán a Indie. Na to se taky nesmí zapomínat.“ řekl generál Glaudon.

Vyřídím, ale jak jsem řekl, asi se to moc líbit nebude. Pokud bude záruka, že Rusové a Čína budou plně spolupracovat a pokud nám odpustí i velkou část dluhů, pak by to mohlo projít. Ale nezapomínejte, že naši vlivní chtějí mít celý svět pod kontrolou a když bude nutné, tak ani Rusko a ani Čína nám nesmí stát v cestě a budou zlikvidovány.“

To se obávám, že ti naši vlivní trošku zaspali a situaci už nezmění. To mělo přijít, když byl ještě Sovětský svaz a Čína byla prolezlá komunisty a ekonomicky na dně. Tehdy to šlo. Teď už nikoliv.“ odpověděl generál.

Takže jaké další kroky budou?“ zeptal se ředitel CIA.

Připravíme nejprve tři týmy: Alfa, Beta a Gama. To budou útočné týmy, které provedou diverzní akce. Udělají svoje a zmizí. Pak nastoupí dva další týmy: Delta a Kappa. Ty provedou vyčištění, připraví důkazy, dezinformační kampaně a hlavně připraví těla „atentátníků“ včetně jejich identifikace. Pak nastoupí poslední a největší tým Omega, který bude pracovat na destabilizaci ekonomiky, vlády a obyvatelstva. Tento tým bude taky řídit veškerá média, vyrábět kauzy a řídit rozbroje mezi majoritní částí společnosti a minoritami. Celá akce nesmí přesáhnout dobu tří měsíců, jinak hrozí riziko prozrazení nebo zvrácení následků místními bezpečnostními složkami. První tři týmy udeří v řádech dnů na různých místech. Tohle musí být provedeno rychle, aby to naprosto šokovalo a ochromilo celou zemi. Další dva týmy budou pracovat v řádu týdnů, maximálně jeden měsíc a poslední tým to dokončí. Pokud bude vše dokonale připraveno, provedeno a uklizeno, máme celou Evropu na kolenou. Největší oponenti a nespolupracující občané, politici, novináři a tak dále budou v rámci Patriot Act přesunuti do našich tajných zařízení v USA. Prostě zmizí a to do té doby, než budou spolupracovat nebo než budou prohlášení za blázny nebo prostě umřou.“

Máme na to kapacity? Myslím personální i v našich zařízeních.“ namítnul poradce prezidenta.

Ano, naše speciální týmy i další zúčastněné instituce, včetně speciálních armádních týmů pro převoz vězňů, jsou připraveny. Dále jsme vyčlenili 15 objektů zvláštního určení programu Patriot Act. Máme připravené infiltrátory ve všech světových médiích, kteří budou řídit veřejné mínění. Dá se říct, že jen čekáme na přímý rozkaz prezidenta a akci můžeme zahájit.“

Dobře, budu okamžitě po příjezdu do Washingtonu informovat prezidenta mezi čtyřma očima. Rozkaz může být poté vydán v řádu několika dnů, až se prezident seznámí se všemi tajnými zprávami, včetně zprávy z této schůzky. Ještě bych se chtěl zeptat, jaká země v Evropě bude tedy destabilizována, tedy napadena?“ zeptal se poradce.

Přece Německo!“ odpověděl s jistotou v hlase generál Glaudon… A všichni zůstali sedět v němém úžasu, nikdo nebyl schopen slova…

error: Obsah je chráněný!