Zapomeňte na imunitu!

Tento příspěvek už byl přečten 86 krát!

WHO začala couvat: Děti by prozatím neměly být očkovány! Budou se doporučením politici řídit, anebo budou dál trvat na očkování 12-letých a dokonce i mladších dětí? Americký doktor prohlašuje, že lidé očkovaní mRNA látkami ve skutečnosti podstupují genovou terapii a nikoliv vakcinaci! Pfizer a Moderna totiž neodpovídají zákonné definici očkovacích látek, ale dokonale u nich sedí popis na genová terapeutika používaná při léčbě proti viru HIV! Vkládání RNA sekvencí do buněk s cílem autonomní produkce mikrobiologických látek odpovídá laboratorním pokusům, ale ne podmínkám vakcinace!
Zdroj: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

Farmaceutické firmy se dopouští podvodu, prodávají genová terapeutika jako vakcinační látky!

Přišel na to americký lékař Dr. Joseph Mercola, který se podíval do amerických zákonů a předpisů, a tam zjistil neuvěřitelnou věc. Vakcíny typu mRNA totiž s vysokou pravděpodobností vůbec nejsou vakcínami, ale genovými terapeutiky, a to podobnými, které se používají při léčbě nemoci AIDS způsobené virem HIV.
Zdroj: https://www.lewrockwell.com/2021/03/joseph-mercola/covid-19-vaccines-are-gene-therapy/

“Vakcíny” s mRNA vytvořené společnostmi Moderna a Pfizer jsou ve skutečnosti genové terapie. Jak vysvětlím níže, to prostě nejde obejít a výrobci léků a úředníci veřejného zdravotnictví musí být donuceni tuto skutečnost přiznat. Proč? Protože to má zásadní význam. Nemůžete nařídit genovou terapii proti COVID-19, stejně jako nemůžete nutit celé populace, aby podstoupily genovou terapii proti rakovině, kterou nemají, a která jim možná nikdy nehrozí.

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) je vakcína definována jasně:

“Přípravek, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity proti určité nemoci a chrání tak člověka před touto nemocí.”

Imunita je zase definována jako: “Ochrana před infekčním onemocněním”, což znamená, že “pokud jste vůči nemoci imunní, můžete jí být vystaveni, aniž byste se nakazili“. To je lékařská definice.

Právní definice je v těch několika málo případech, kdy byla podrobně popsána, stejně jednoznačná: Iowa code 2 – Vakcínou se rozumí speciálně připravený antigen podaný osobě za účelem získání imunity.” Vakcína je tedy očkovací látka, která se podává osobě za účelem získání imunity. Zákoník státu Washington – “Vakcínou se rozumí přípravek z usmrceného nebo oslabeného živého mikroorganismu nebo jeho frakce …”. Zákon rovněž upřesňuje, že vakcína “po imunizaci stimuluje imunitu, která nás chrání před nemocí …“.

Tyto definice, jak lékařské, tak právní, představují pro “vakcíny” s mRNA problém, protože injekce mRNA nezpůsobují imunitu. Společnosti Moderna i Pfizer přiznávají, že jejich klinické studie imunitu ani nezkoumají. Nebrání přenosnosti infekce SARS-CoV-2. Jako takové nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny. Uvádění mRNA terapie na trh jako vakcíny porušuje federální zákony

Vzhledem k tomu, že “vakcíny” mRNA nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny, je jejich označování za vakcíny a uvádění na trh jako takové klamavou praktikou, která porušuje 15 U.S. Code Section 41 Federal Trade Commission Act10, zákon, který upravuje reklamu na lékařské postupy. Nedostatek dokončených klinických studií na lidech rovněž staví tyto mRNA produkty do rozporu s 15 U.S. Code Section 41. Podle tohoto zákona je nezákonné inzerovat, že výrobek nebo služba může zabránit, léčit nebo vyléčit lidskou nemoc, pokud nemáte k dispozici kompetentní a spolehlivé vědecké důkazy, včetně, je-li to vhodné, dobře kontrolovaných klinických studií na lidech, které dokládají, že tvrzení jsou v době jejich uvedení pravdivá“.

Celé je to vymyšlené dokonale. Kdyby vakcíny opravdu byly vakcínami, tak by se naočkovaní lidé nemohli už nakazit a současně by byli bezinfekční, takže by dál nemoc nešířili a nemohli by neočkované lidi nakazit. Ale takhle je to obráceně, očkovaný člověk šíří virus, zatímco neočkovaný nešíří nic! V roce 2021 žijeme v naprosté idiokracii, kdy přeprogramované, převychované a konceptuálně degenerované ovčanstvo oceňuje mediální a politickou idiocii, což potvrzují každé další volby.

[Autor: Vedoucí Kolotoče – …znalí ví, kdo…]

error: Obsah je chráněný!