Demokracie v praxi

Tento příspěvek už byl přečten 115 krát!

Vyslovit vlastní názor, který je odlišný od oficiálního proudu, tak to už je pomalu trestný čin. Nesouhlas s nesmyslnými nařízeními fašistické vlády, to už je taktéž trestný čin – teda, zatím jen přestupek, ačkoliv (viz níže) není uveden v seznamu přestupků daného zákona -, ale již brzy to bude trestný čin.

To si, lidé, necháme líbit? Pro tohle jsme „zvonili“ klíčemi na náměstích a šli do generální stávky? To opravdu nevidíte, jak se TOTALITA vrátila? Byť se ohání různými „demokratickými“ nařízeními a zákony, které ve finále nemají se svobodou a demokracií nic společného? Viz tzv. Pandemický zákon… To je naprosto TOTALITNÍ a FAŠISTICKÝ zákon, který nikdy neměl spatřit světlo světa… Vám to ještě nedocvaklo? Že NIKOMU z vlády ani z parlamentu nejde o zdraví občanů, ale jen o JEDNOZNAČNÝ A PROKAZATELNÝ BYZNYS, na kterém si hrabou politici, ať už vládní menšiny nebo nevládní většinové opozice?

Má nastoupit občanská neposlušnost? Co to vlastně je? V rámci současných nesmyslných nařízení vlády (a příslušných ministerstev) vlastně nejde o žádnou občanskou neposlušnost, ale JEN A POUZE o dodržování současných zákonů, kdy nejvyšším zákonem je Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, nižšími zákony jsou zákon č. 240/2000 Sb.tzv. Krizový zákon a zákon č. 258/2000 Sb. tzv. Zákon o ochraně veřejného zdraví a nejníže jsou postavené různé Mimořádné opatření nebo Nařízení vlády. Myslím, že tohle je každému jasné.

Nebudu tady rozvádět právnické rozbory, páč nejsem právník. Ale jsem uvědomělý občan, znalý svých práv a svobod, zaručovaných mi výše uvedenými zákony. A protože jsem znalý, tak samozřejmě budu jak dodržovat výše uvedené zákony a to zcela striktně, tak budu bojovat proti jejich zneužívání. Zneužívání se děje a to přímo silovými složkami státu, které (byť poslouchají rozkazy) zcela porušují výše uvedené zákony! Jeden příklad za všechny:

V Mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021 nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének…

  1. NIKDE není napsáno, že máte mít tento „ochranný“ prostředek nasazený na nose/ústech!!! Jen, že se zakazuje „pohyb a pobyt“ bez tohoto prostředku. Fajn, takže ho mám v kapse a tudíž splňuji nařízení MZd!
  2. Tzv. „příslušné normy“ nejsou nijak definovány a vysvětleny a co je gól, to je norma KN95, uvedená v tomto nařízení! Pro pořádek: norma KN95 je čínská norma, definující nošení tohoto typu respirátoru, jako ochranné pomůcky v prašném prostředí. Uvedené normy nemají ani českou certifikaci a ani certifikaci evropskou, jsou tudíž zcela neplatné a nežádoucí (otázka je, kolik těchto respirátorů nechal nakoupit Hamáček a kolik má z toho „malou domů“!!!)
  3. Proč „vždy bez výdechového ventilu“? Tohle totiž splňují normy pro respirátory typu FFP3, který chrání nositele (ostatně i nižší norma FFP2!). Jde tedy o zdraví jednotlivce? Pokud tedy podlehnu mediálnímu vymývání mozků a budu se chtít chránit před C19, tak si jistě zvolím respirátor typu FFP3, jde přeci o moje zdraví, které si chci ochránit, ne? Takže doporučované typy respirátorů vládou mě vlastně neochrání – možná… MOŽNÁ (!) tím budu chránit svoje okolí, ale já jsem sobec a jde mi o moje zdraví přeci. Každý má možnost si chránit zdraví dle svého svědomí a vědomí. V tomhle mi žádný zákon nezabrání (viz Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Úmluva o lidských právech v biomedicíně ap.).

Takže si to shrneme: Budu dodržovat platné zákony, ale přesně dle hiearchie! Pokud mi SYSTÉM přikáže něco, co nemá oporu v daném zákoně, tak to odmítnu. Pokud mě zastaví příslušník PČR/AČR a budou chtít po mě, abych NE/DODRŽOVAL platné zákony, protože „vláda, Babiš a Hamáček“, tak slušně odmítnu a nebudu platit žádnou pokutu (zákon č. 258/2000 Sb. § 69 odst. 1 písm. i) – NENÍ UVEDENÝ V PŘESTUPCÍCH TOHOTO ZÁKONA!!!), ale klidně nechám sepsat oznámení a nahlášení na příslušnou hygienickou stanici (že jsou a nyní ještě více budou zavaleny těmito NEPLATNÝMI pokutami, je nabílední). Pak budu postupovat dle příslušných zákonů – tj. odvolat se proti pokutě a nechat to podstoupit soudu!

Takže hlavy vzhůru, šikanovat se přeci nenecháme!

error: Obsah je chráněný!