Úmluva o lidských právech v biomedicíně

Tento příspěvek už byl přečten 293 krát!

Víte, že každý občan má podle Listiny základních práv a svobod právo odmítnout poskytnutí lékařského výkonu tedy i očkování, pokud by mělo být pro některé skupiny dospělých osob třeba povinné, jak se tomu uvažovalo v případě mexické (prasečí) chřipky v roce 2010?

Úmluva o lidských právech v biomedicíně zdůrazňuje právo každého jednotlivce na informovaný souhlas s jakýmkoliv zdravotnickým zákrokem, a tedy i s očkováním, pokud by mělo být pro některé skupiny dospělých osob třeba povinné.

Pokud by se někdo potřeboval svých práv domoci, může jít přes správní soudnictví až k Ústavnímu soudu, případně k soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Na existenci úmluvy o lidských právech v biomedicíně, která zdůrazňuje právo každého jednotlivce na informovaný souhlas s jakýmkoliv zdravotnickým zákrokem, a tedy i s očkováním, upozornila v roce 2010 v souvislosti s povinným očkováním proti chřipce pro osoby důležité pro chod státu (třeba lékaře) i profesorka trestního práva Dagmar Císařová z pražské Právnické fakulty UK. Proto se domnívá, že nelze povinné očkování nařídit ani vojákům.

„Je to součást lidských práv. Pokud by se jich někdo chtěl domoci, může jít přes správní soudnictví až k Ústavnímu soudu, případně k soudu pro lidská práva ve Štrasburku,“ tvrdí právnička, která na této fakultě působí jako vedoucí Centra zdravotnického práva.

Právě na Listině základních práv a svobod a mezinárodní úmluvě ztroskotalo v roce 2010 povinné očkování osob důležitých pro chod státu proti chřipce. Proti byla tehdy i řada poslanců, kterých se to týkalo, jelikož byli lékaři.

A pokud je něco dobrovolné, pak nemůže být někdo znevýhodněn. Od toho tu máme zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Řeč je samozřejmě o očkování u dospělých osob.

Nejsem odpůrce očkování, jelikož mu vděčíme, že se nepotýkáme třeba s obrnou nebo neštovicemi. Stejně však jako velká část veřejnosti i já mám obavy z vedlejších účinků nových vakcín proti covidu, zvláště těch, co jsou vyrobeny způsobem, který nemá oporu v běžném očkování a proto zastávám názor, že očkování má být dobrovolné a nikdo nemá být znevýhodněn ať se rozhodne jak chce.

 

Karla Maříková

Poslankyně PS PČR

error: Obsah je chráněný!