Poselství 2021

Tento příspěvek už byl přečten 20 krát!

Spousta lidí se mě soukromě ptá: Proč sdílíš/píšeš takové „sračky“? Proč se ztrapňuješ?
Musím říct, že v drtivé většině jsou to lidé narození těsně před r. 1989 nebo po r. 1989. Nepoznali totalitu a když teď nastupuje znovu, tak si to ani neuvědomují a přijímají ji bez jakýchkoliv zábran. Neznají, neví… Ale ví, že píšu „sračky“ a že čtu alternativní média a že jsem „nekritický“ vůči „běžným médiím“.
Ale i lidé, kteří totalitu poznali, mi píší, že „bych měl radši držet hubu a krok“ (přeneseně!). Ale to já, bohužel (nebo spíše bohudík), neumím. Neumím držet hubu a krok. Tu jsem držel, teda MUSEL držet 22 let mého života.

V roce 1989 (na konci září) jsem se vrátil z povinné vojenské dvouleté služby vlasti. Byl jsem v listopadu 1989 v centru dění (v Praze), viděl jsem do hloubky, co se děje. Nebyla to žádná „Sametová revoluce“, jak to nazvali postkomunističtí nohsledi, aby v dalším „režimu“ mohli fungovat a znovuzískat moc. Díky informacím a spoustě vyvedených peněz ze soběstačné republiky se k moci dostali znovu (a samozřejmě ji totálně rozkradli!). Dnes to vidíme na zářném příkladu česko-slovenského premiéra Babiše, alias Bureše – eStBácký kádr, komunistický kádr, zloděj, podvodník, lhář a hochštapler. Obklopený svými soudruhy z StB… A soudruhy z KSČ a ČSSD v Parlamentu ČR.

Právě proto mám velice kritický pohled na současnou situaci (a jak mnozí mí přátelé ví – v politice jsem se nikdy nemýlil!). Právě proto budu nadosmrti obhajovat svobodu slova a bytí a jakkoliv bojovat proti cenzuře, proti ubírání svobod vládnoucími papaláši pod záminkou jakékoliv krize či nenadálé situaci (dnes C-19, zítra to třeba bude něco jiného…). Jsem kritický vůči nesmyslným nařízením papalášů, které oni sami dodržovat „nemusí“. Jsem kritický vůči likvidování živnostníků/podnikatelů a preferování nadnárodních korporací. Jsem kritický proti lžím, kterými nás zásobují masmédia držená oligarchy a proti lžím, které produkuje nezvykle rostoucí lobby Big-Farma. Jsem kritický proti hysterii a rozsévání strachu, které produkují úplatní politici a (opět) Big-Farma.
Můžete si o mě myslet, co chcete, ale to můj názor nezmění. Poznal jsem totalitu a už nikdy druhou totalitu zažít nechci!
Budu stále kritizovat bezpráví a nespravedlnost, ačkoliv je to zbytečné. Osobně nikterak nekritizuji druhé, třeba jen upozorňuji, ale kritika lidí mi je cizí, ovšem kritika politiky a vše kolem, co jsem poznal, mi cizí není…

„I Buddhu kritizovali bráhmaní. Navštívili jej a kritizovali jej: „Pijete saké, mluvíte s prostitutkou, nejste světec!“ Buddha seděl v zazenu, zůstal klidný a přijal jejich kritiku. Když skončili, odpověděl jim: „Přinesli jste mi svou kritiku, děkuji vám za ní, ale můžete si jí vzít zpátky, nepotřebuji ji.“ Jeho mysl zůstala klidná. Musašiho mnohokrát kritizovali, ale on nechal kritiku přirozeně odeznít. Nedá to žádnou námahu kritizovat druhé, a kritizovat někoho nebo něco, co vůbec nepoznáme.“ [Mijamoto Musaši – Kniha pěti kruhů]

Přeji všem mým přátelům i nepřátelům vše nejlepší v novém roce 2021! Držte se a neustupujte!

PS: Zklamali mě lidé, kterým jsem věřil, ale podrželi mě lidé, od kterých jsem to nečekal!